Nuacht ar an tairseach

Teicneolaíocht gan teorainneacha

Mheall an tríú eagrán de ‘Pas de frontières pour les métiers technologiques de demain’ (‘Gan teorainneacha ag teicneolaíocht ghnó an lae amáraigh’), a reáchtáladh i nDeireadh Fómhair 2012 in Saint-Julien-en-Genevois, An Fhrainc, breis agus 1 500 cuairteoir agus thairg cuideachtaí ardteicneolaíochta ar an láthair 160 post innealtóireachta.
 
Mar chuid de Sheachtain Fostaíochta náisiúnta 2012, bhí an fóram ‘Gan teorainneacha ag teicneolaíocht ghnó an lae amáraigh’ dírithe ar theicneoirí ardoilte a mhealladh agus iad a spreagadh bheith níos soghluaistí agus dul thar teorainneacha san Eoraip le haghaidh oibre. Reáchtáladh an t-imeacht, eagraithe ag Seirbhís Fostaíochta Poiblí na Fraince (PES), Pôle emploi, i gcomhar le EURES, ar 16 Deireadh Fómhair 2012 i réigiún ríthábhachtach teorann na Fraince: an roinn Haute-Savoie sa réigiún Rhône-Alpes, go díreach ar theorainn na hEilvéise.
 
Bhí sé mar aidhm leis an imeacht ionchais na gcuardaitheoirí poist agus na bhfostóirí a leathnú trí dheiseanna fostaíochta réigiúnacha agus idirnáisiúnta a thabhairt le chéile san aon áit amháin. Mheall an t-imeacht cuideachtaí, ní amháin ó réigiún Rhône-Alpes, ach ó Bhallstáit éagsúla an AE agus ó lasmuigh den AE, go háirithe ón Eilvéis in aice láimhe.
 
De réir Comhairleoir EURES, André Bonier, bhí na torthaí ó thríú eagrán an fhóraim dearfach. Agus páirt á glacadh aige in eagrú an imeachta ón chead uair, deir sé go reáchtálfar an fóram athuair i mbliana. “San eagrán seo, bhailíomar 36 fostóir, 80 seastán, agus d’eagraíomar 22 comhdháil,” a deir sé. Agus spás de 2 500 m2 aige, b’ionad spásúil é an t-ionad spóirt agus dúlra 'The Paguette' le haghaidh óstála de 50 both cuideachtaí a bhí ag tairisicint post ardoilte, spás lárnach do chomhpháirtithe Pôle emploi agus an líonra EURES, comhdhálacha agus léachtaí ar nuálaíocht, cuardach poist agus soghluaisteacht, i measc gníomhaíochtaí eile.
 
Cuireadh an clár 'Formation professionnelle tout au long de la vie' ('Oiliúint ghairmiúil ar feadh an tsaoil'), atá dírithe ar oideachas a éascú do gach duine, i láthair freisin le linn an fhóraim. Díríonn na cuideachtaí a bhíonn ag freastal air go príomha ar bhiteicneolaíocht agus eolaíochtaí beatha, micri-theicneolaíocht, meicitreonaic, córais fhaisnéise, forbairt inbhuanaithe agus an geilleagar glas.
 
Léigh tuilleadh:
 
 
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
 

 
 
 
 

« Ar Ais