Nuacht ar an tairseach

Conas smaoineamh mar agallóir

Is strusmhar an t-eispéireas é an t-agallamh le haghaidh iliomad iarrthóirí.Don agallóir, áfach, is rud sách gnáthaimh é agus é ar fad mar chuid den lá oibre.Ionas go n-éireodh thar barr leat san agallamh sin, smaoinigh mar an fostóir agus bí ullamh.
 
Tá seanscoil smaointeoireachta ann a deir go mbeartaíonn agallóirí cibé an dteastaíonn uathu tú a fhruiliú laistigh de 30 soicind ó thráth tosaithe an agallaimh. Más fíor seo, is cinnte go mbeadh agallaimh níos giorra i bhfad na mar atá siad faoi láthair. Tá roinnt fírinne laistiar den choincheap seo áfach. Tá breithiúnas bunúsach á dhéanamh ag an agallóir ar do charachtar agus ar do chumas an ról a chomhlíonadh. Is deacair an chéad éachtaint a shéanadh, dá réir sin tá sé ríthábhachtach go dtéann tú i bhfeidhm ar d’agallóir ar bhonn dearfach.
 
Beidh measúnú á dhéanamh ag an agallóir ar do chuid taithí teicniúil, chomh éasca is atá sé oibriú leat, agus cé chomh pearsanta atá tú, chun a chinntiú gur tusa an rogha iarrthóir. Ceisteoidh siad cibé an bhfuil sé éasca dul i mbun cainte leat, an taithneamh tú mar dhuine chun oibriú leo agus an bhfuil tú go maith chun caidrimh a bhunú go gasta, toisc gur dhócha go mbeidh tú ag obair mar chuid d'fhoireann.
 
The five “P’s”
 
Mar a deir an sean-nath cainte, “Proper Planning Prevents Poor Performance”. Gan dabht, an tslí is fearr chun ullmhú le haghaidh agallaimh ná tú féin a chur i mbróga an fhostóra. Nuair a ullmhaíonn tú do chuid freagraí, féach ar na scileanna teicniúla atá riachtanach don phost agus cuir in oiriúint iad dod’ chuid eispéireas fíorshaoil féin. Téigh trí gach scil nó inniúlacht atá riachtanach agus iarr ort féin conas a d'fhéadfá oiriúnú scileanna a léiriú san agallamh. Cleachtaigh do chuid freagraí le roinnt cairde nó le do mhuintir. Má labhraíonn tú ar luas níos moille cabhróidh sé chun do chuid neirbhíse a shuaimhniú agus cuma níos muiníne a thabhairt duit. Labhair go soiléir agus ag airde gutha atá comhoiriúnach d’airde an agallóra. Cleachtaigh roinnt abairtí tosaigh, agus ullmhaigh tú féin do na ceisteanna dosheachanta ar nós ‘cén cúlra atá agat?’, ‘cén fáth go bhfuil spéis agat sa ról seo?’, nó ‘céard iad do chuid láidreachtaí agus laigí?’.
 
Teastaíonn ó agallóirí a fheiceáil go bhfuil spéis agat sa phost. Seachas a bheith ró ghafa le ceisteanna a fhreagairt go huathoibríoch, cuimhnigh ar do phearsantacht a thaispeáint freisin. Abair go díreach cén fáth go gceapann tú go mbeifeá oiriúnach don phost, agus déan iarracht cuma chomh díograiseach agus is féidir a bheith ort nuair atá ceisteanna á fhreagairt agat.
 
Má tá a fhios agat cé a bheidh ag cur agallaimh ort roimh ré, déan roinnt taighde ar an gcúlra atá acu agus a ról siúd sa chuideachta. D’fhéadfadh sé seo tuiscint níos fearr a thabhairt duit ar na cineálacha ceisteanna a d’fhéadfaí a chur ort.
 
Cé gur tábhachtach an rud é dul i bhfeidhm go mór ar fhostóir ionchais ón bpointe boise, mar aon le gach ceist a fhreagairt go forásach, tá sé chomh tábhachtach céanna deireadh a chur leis an agallamh ar bhonn láidir. In ionad sraoilleadh leat, fag pictiúr buanseasmhach i gcuimhne an agallóra. Féadfaidh tú é seo a dhéanamh trí roinnt ceisteanna a chur ar an agallóir maidir leis an bpost agus an chuideachta féin. Teastaíonn ó fhostóirí a fheiceáil go bhfuil spéis agat sa phost, sa chuideachta agus go bhfuil do chuid taighde déanta i gceart agat.
 
Léigh a thuilleadh:
 
Cuardaigh i gcomhair poist i mBunachar Sonraí Poist EURES
 
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamhd’fhostóirí

Bí le EURES ar Facebook
 
Lean EURES ar Twitter
 
Ceangail le EURES ar LinkedIn
 
Lean EURES ar Google+

« Ar Ais