Nuacht ar an tairseach

Leideanna do chuardaitheoirí poist meánaosta

Le tamall gairid anuas tá oibrithe meánaosta ag cur iarratas isteach ar phoist athuair. Mar gheall ar dhaonra aosaithe atá ag dul i méid, chomh maith leis an ngéarchéim airgeadais, tá níos mó daoine níos sine ná 50 bliain d'aois ná riamh gan obair. Tá céatadán suntasach den daonra oibre comhdhéanta de ghlúin an bhabaíbhorrtha, iad siúd a rugadh sna blianta tar éis an Dara Cogadh Domhanda.
 
Bíonn sé deacair i gcónaí post a chailleadh, go háirithe acu siúd sna 40í agus sna 50í, cuid mhór acu a chaith breis agus fiche bliain ina ngairmeacha, agus nár chuardaigh post le linn na tréimhse sin, b'fhéidir. Chomh maith leis an staid reatha ar mhargadh an tsaothair, mar aon leis na toimhdí éagóracha, bíonn dúshláin ag cuardaitheoirí poist meánaosta nach mbíonn ag cuardaitheoirí poist níos óige.
 
Déan iarracht féachaint thar na rudaí diúltacha agus bain triail as na leideanna seo ar chuardach poist.
 
Má mheasann tú go bhfuil tú rócháilithe, leag béim ar riachtanais an fhostóra. Nuair a fhaigheann tú amach an oiread sin agus is féidir faoin gcuideachta agus faoin bpost, ní mór duit samhlú conas a mheaitseálann do chuid cáilíochtaí riachtanais an phoist:
 
·         Cinntigh go margaíonn tú do cháilíochtaí breise go héifeachtach, trí gach pointe liostaithe sa chur síos ar an bpost a mheaitseáil le ceann de na scileanna atá agat.
·         Cuir do thaithí chun cinn mar shócmhainn i dtaca le do thodhchaí sa chuideachta.
·         Cuir in iúl go láidir go bhfuil an chuideachta ag fáil duine a bhfuil blianta de thaithí acu agus cuir na scileanna seo a leanas chun cinn: réiteach fadhbanna, obair mar bhall d’fhoireann, scileanna idirphearsanta, agus caidrimh mhaithe le cliaint.
 
Meastar go minic nach bhfuil oibrithe meánaosta chomh heolach ar theicneolaíocht is atá a gcomhghleacaithe níos óige. Tá go leor bealaí ann le taispeáint go bhfuil tú cothrom le dáta, mar shampla trí na meáin shóisialta a úsáid agus trí bhlag a choinneáil. Is bealaí áisiúla iad Facebook, Twitter agus LinkedIn le do phróifíl a ardú agus le ceangal le fostóirí agus le hearcaitheoirí.
 
Sa lá inniu cuireann a lán fostóirí ceisteanna in agallaimh atá dírithe ar an dóigh a dtéann iarrthóirí i ngleic le cúinsí ar leith. Mar shampla, ‘sa phost deireanach a bhí agat, an raibh coimhlint agat le comhoibrí, agus conas a dhéileáil tú leis?’ Ba chóir duit freagra gearr agus sainiúil a thabhairt, seachas béim a leagan ar na heispéiris go léir a bhí agat, sa dóigh is nach bhfuil se ródhian don agallóir.
 
D’fhéadfadh an t-agallóir a bheith níos óige ná tusa agus, dá bhrí sin, d’fhéadfadh sé/sí a bheith róchotúil ceist mhaighdeogach agus tábhachtach a chur ort: ‘nach mbeidh náire ort post a ghlacadh mar a bhfuil do cheannairí níos óige ná tusa agus cuid mhór daoine den bharúil go bhfuil siad fút?’ Ba chóir duit a bheith ullmhaithe an cheist seo a fhreagairt, cibé acu an gcuireann nó nach gcuireann an t-agallóir í. Is féidir dul i ngleic leis an tsaincheist seo go mídhíreach tríd an dearcadh dearfach atá agat sa mhéid a deir tú faoin bpost atá ar fáil agus faoi d’oiriúnacht don phost.
 
Ina theannta sin, féadfaidh Comhairleoirí EURES faisnéis a sholáthar duit ar fhilleadh ar an obair agus ar dheiseanna fostaíochta a mheaitseálann do phróifíl. Soláthraíonn Comhairleoirí EURES faisnéis freisin ar shoghluaisteacht ó phost go chéile agus ar Dhálaí Oibre agus Maireachtála sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch. D'fhéadfadh an post atá foirfe duit a bheith ag fanacht leat san Eoraip!
 
Léigh tuilleadh:
 
 
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí
 
Bí le EURES ar Facebook
 
Lean EURES ar Twitter
 
Ceangail le EURES ar LinkedIn
 
Lean EURES ar Google+

 

« Ar Ais