Nuacht ar an tairseach

Do chearta pinsin mínithe

An ndearna tú obair i dtír amháin Eorpach, nó níos mó tíortha? An bhfuil imní ort faoi do chearta pinsin? Leagann bileog a foilsíodh le deanaí ar phinsin san AE do theidlíochtaí amach.
 
Agus an oiread sin Eorpach ag roghnú le maireachtáil agus le hoibriú i dtír eile, a bhuíochas leis an bprionsabal de Shaoirse Gluaiseachta, bíonn fadhbanna ag a lán daoine ar dhul ar scor. Ós rud é go bhfuil daonra aosaithe ag atá ag dul i méid ann, ach atá móibíleach fós, d’fhéadfadh cearta pinsin san Eoraip a bheith measartha mearbhlach.
 
Tá sé mar aidhm ag bileog a d’fhoilsigh an AE i 2012 dul i ngleic leis an tsaincheist seo. Leagann sé amach bunchearta pinsin dá bhfuil saoránaigh na hEorpa i dteidil agus míníonn conas pinsean a éileamh dóibh siúd a d’oibrigh i níos mó na Ballstát amháin an AE, mar aon leis an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua agus an Eilvéis, i bpróiseas céim ar chéim. Tugtar freagraí ar cheisteanna amhail cén tír a íocann agus conas an pinsean a ríomh.
 
Tríd is tríd, ríomhtar pinsin de réir taifid árachais an duine aonair i ngach tír ina raibh sé/sí ag maireachtáil agus ag obair. Beidh an tsuim a ghlactar ó gach ceann de na tíortha seo comhfhreagrach le fad chlúdach slándála sóisialaí an oibrí sa tír sin.
 
Fiú má bhí duine ag obair i roinnt tíortha, ba chóir do phinsinéirí cur isteach ar a bpinsean ina dtír chónaithe. Mura raibh duine aonair ag obair riamh sa tír sin, ba chóir dó/di iarratas a chur isteach chuig an tír ina raibh sé/sí ag obair is déanaí.
 
Is ábhar casta é dualgais agus comhordú slándála sóisialaí ar fud an AE. Ní mór cuimhneamh nach nglacann rialacha ar dhualgais slándála sóisialaí san AE áit na scéimeanna slándála sóisialaí náisiúnta. Ina ionad sin, soláthraíonn an AE roinnt comhrialacha chun do shochair slándála sóisialaí a chosaint agus tú ag bogadh tríd an Eoraip.
 
Ach, a bhuíochas leis an mbileog nua, saor in aisce agus aisiúil seo, beidh faisnéis ag oibrithe ar an méid a bhféadfar iad a bheith i dteidil, agus conas a bpinsean a éileamh ar dhul ar scor.
 
Léigh tuilleadh:
 
 

 

« Ar Ais