Nuacht ar an tairseach

Soláthraítear deiseanna thar lear ag Laethanta Fostaíochta Eorpacha i Ríge

Tháinig Comhairleoirí EURES ón Eastóin, ón Liotuáin, ón Iorua, ón bPolainn, ón bhFionlainn, ón tSualainn agus ón RA le chéile chun deiseanna gairme san Eoraip a soláthar do chuardaitheoirí poist Laitviacha i gcaitheamh dhá lá fostaíochta i dtús mhí na Nollag.
 
“Ní chun post a fháil amháin atáim anseo – táim anseo chun post maith a fháil,” a deir Michael Protchenko, cuardaitheoir poist ó Ríge le céim Mháistreachta i ndearadh ilmheán agus san fhísléiriú. Bhí sé ar cheann den 975 cuardaitheoir a fuair comhairle phearsanta ó dhuine de na comhairleoirí ag seastán EURES i gcaitheamh imeachta na Laethanta Fostaíochta. Le haghaidh cuardaitheoirí poist leasmhara, tairgeadh roinnt chur i láthair freisin ar dhálaí maireachtála agus oibre ag an aonach fostaíochta.
 
Ar bhonn éagsúil ó go leor tíortha Eorpacha eile, tá an ráta dífhostaíochta sa Laitvia ag laghdú go comhsheasmhach ón mbliain seo caite i leith, ó 15.5 % i mí na Nollag 2011 go 14.2 % i mí Dheireadh Fómhair 2012, a bhuíochas i bpáirt le deiseanna á dtairiscint do chuardaitheoirí poist Laitviacha i gcodanna eile na hEorpa.
 
Fostóir amháin a bhain leas as acmhainneacht na linne feasachta agus scileanna Laitviach agus an toilteanas taisteal thar lear é Eskil Schanche, Stiúrthóir AD ag iSurvey, cuideachta Ioruach a sholáthraíonn seirbhísí geoshuímh ar bhonn easchósta. “An rud maith faoin aonach fostaíochta ná go bhfuil sé lán go barr le hOllscoil Theicniúil Ríge. Ghlac mé páirt anseo dhá bhliain ó shin agus d’earcaigh mé triúr innealtóirí dár gcuideachta. I mbliana tá súil agam triúr eile a fháil.”
 
Ach níorbh iad innealtóirí céimithe amháin a d’fhreastail ar an imeacht úd chun eolas a fháil ar dheiseanna thar lear. “Is mac léinn leighis mé i mo chúigiú bliain agus tháinig mé anseo chun eolas a fháil ar na féidearthachtaí i leith post a fháil san Eoraip. Cén fáth ar mhaith liom bogadh thar lear? Níl dabht ar bith ann gur iad na príomhchúiseanna ná gur mhaith liom mo thuarastal agus mo chuid dálaí oibre a fheabhsú,” a deir Artis Lapsiņč, a fuair cabhair úsáideach ó Chomhairleoirí EURES ón bhFionlainn, tír a bhfuil dochtúirí leighis de dhíth uirthi.
 
Léigh a thuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
Cuardaigh i gcomhair poist i mBunachar Sonraí Poist EURES
 
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí
 
Bí le EURES ar Facebook
 
Lean EURES ar Twitter
 
Ceangail le EURES ar LinkedIn
 
Lean EURES ar Google+
 

 

« Ar Ais