Nuacht ar an tairseach

Laethanta Fostaíochta Eorpacha mínithe i ngearrthóg físe

D’óstáil an Bhruiséil, an Bheilg, Lá Fostaíochta Eorpach ar 6 Deireadh Fómhair, ag mealladh scaifte ollmhór de chuardaitheoirí poist, fostóirí agus Comhairleoirí EURES ó gach cearn den Eoraip chuig an imeacht ar an láthair agus ar líne freisin.
 
Míníonn an ghearrthóg físe laistigh de chúig nóiméad gur imeachtaí praiticúla iad do chuardaitheoirí poist na Laethanta Fostaíochta maidir le deiseanna fostaíochta ar fud na hEorpa a aimsiú. Ina theannta sin, le linn imeachtaí na Laethanta Fostaíochta, bíonn deis ag cuardaitheoirí poist bualadh le Comhairleoirí EURES agus le fostóirí, folúntais a phlé, agus comhairle a fháil ar dhálaí maireachtála agus oibre sa tír ionchais sprice.
 
Dúirt Ard-Stiúrthóir Ard-Stiúrthóireacht na Fostaíochta, na nGnóthaí Sóisialta agus na gComhdheiseanna ag an gCoimisiúin Eorpach, Koos Richelle, go bhfuil EURES ina fhorfhocal do ‘dialóg’ idir an Coimisiún agus na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí ar fud an AE, agus mar shíneadh dá gcuid seirbhísí do chuardaitheoirí poist: “Cuidíonn Seirbhísí Fostaíochta Poiblí le daoine post a aimsiú. An rud a dhéanaimid trí EURES ná iarracht a dhéanamh cuidiú le daoine post a aimsiú lasmuigh dá dtír dhúchais féin, i mBallstát eile an Aontais Eorpaigh.”
 
Réaltacht fhíorúil
 
Le linn na bliana atá caite, bhí Laethanta Fostaíochta ar líne in Aarhus (an Danmhairg), in Utrecht (an Ísiltír), agus i Manchain agus i nGlaschú (RA). Bíonn Laethanta Fostaíochta ar siúl ar líne go minic sa lá inniu mar imeachtaí fíorúla, le taobh nó in ionad a macasamhlacha traidisiúnta ar an láthair.
 
Is amhlaidh a bhí an scéal ag Lá Fostaíochta Eorpach, an Bhruiséil, agus thart ar 4,000 cuairteoir ag teacht chuig an imeacht ar an láthair, agus breis agus 11,600 duine ag glacadh páirte sa Lá Fostaíochta ar líne, agus 10,000 duine ón lucht leanúna ar na líonraí sóisialta EURES sna laethanta roimh an imeacht.
 
Bhí rannpháirtithe fíorúla in ann amharc agus páirt a ghlacadh i seimineáir agus i gceardlanna i bhfíor-am, chomh maith le ceisteanna a chur ar an gcainteoir trí mhodhnóir.  
 
Le fáil amach cathain a bheidh an chéad Lá Fostaíochta eile ar siúl, smaoineamh maith atá ann Féilire Imeachtaí EURES a sheiceáil ar bhonn rialta.
 
 
Léigh tuilleadh:
 
 
Faigh amach cathain a bheidh an chéad Lá Fostaíochta Eorpach eile dár gcuid ar siúl
 
Aimsigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí
 
Téigh isteach in EURES ar Facebook
 
Lean ar EURES ar Twitter
 
Ceangal le EURES ar LinkedIn
 
Lean ar EURES ar Google+

 

« Ar Ais