Nuacht ar an tairseach

Scéal corraitheach

Ní gach duine a bhíonn ag brionglóid faoi bheith ina n-oibrí soghluaiste.Glacann roinnt daoine an cinneadh bunaithe ar éigeantas, seachas rogha ar stíl mhaireachtála.Is amhlaidh a bhí an scéal le Daniela Tsvetanova, a d’fhág a tír dhúchais, an Bhulgáir, chun aghaidh a thabhairt ar an nGearmáin.Ach, ar an Ghearmáin a bhaint amach di, thug sí faoi deara go bhféadfadh na cnoic i bhfad uainn a bheith glas go deimhin in amanna. 
 
Tá Daniela mothúchánach nuair a labhraíonn sí faoin mbainisteoir óstáin atá mar fhostóir reatha aici. “Tá gach rud tugtha aige dom; post maith, tuarastal maith, laethanta saoire, agus is duine chomh cliste, fulangach agus urramach sin é,” a dhearbhaíonn Daniela.
 
Ach tosaímis ón tús ar fad. Bhí Daniela ina fiontraí rathúil sa Bhulgáir tráth, le hiliomad beár agus bialann píotsa faoi úinéireacht aici. Ach nuair a bhuail an ghéarchéim airgeadais an tír, tháinig meath ar an ngnó agus fágadh Daniela buailte le deacrachtaí airgeadais agus í gan obair. Lena chois seo, bhí breoiteacht ar bhall teaghlaigh a raibh géarghá acu dul faoi scian dochtúra, rud a bhí le híoc. 
 
“Ní raibh aistriú thar lear mar an mbunsmaoineamh agam, ach mhothaigh mé go raibh brú orm é sin a dhéanamh de bharr na gcúinsí a casadh orm. Bhí roinnt cairde ag insint dom go bhféadfadh an saol oibre a bheith níos fearr má aistríonn tú go tír Eorpach eile,” a deir Daniela. Chuir sí í féin ar an eolas faoi na dálaí ar leith chun aistriú thar lear*, agus d’aistrigh sí ar dtús go tír chomharsana, an Ghréig, agus chuaigh i mbun oibre mar bhainisteoir bhuifé fuair, ag ullmhú tosaitheoirí agus milseoga fuara. Ba dheacair an t-eispéireas a bhí anseo i go leor slite, ach spreagadh Daniela chun leanúint lena cuardach. Faoin tráth seo, d'iompaigh Daniela go EURES le haghaidh cabhrach agus bhí Malinka Todorova, Comhairleoir EURES in Burgas, sa Bhulgáir thoir, lánsásta cuidiú léi.
 
“Thaispeáin Malinka dom conas folúntais a chuardach ar thairseach EURES agus thug sí neart treorach dom ar conas iarratas a scríobh agus conas dul i dteagmháil le fostóirí. Chuaigh mé i dteagmháil gan mhoill le triúr fostóirí suimiúla sa Ghearmáin agus fuarthas freagra dearfach ó bheirt acu,” a mheabhraíonn Daniela.
 
Dhá mhí ina dhiaidh sin bhí Daniela i mbun oibre mar chailín aimsire óstáin sa Nordseehotel Freese, lonnaithe ar oileán Juist, in iarthuaisceart na Gearmáine. “Tá sé thar barr,” a mhíníonn Daniela. “Oireann sé go foirfe dom a bheith i m’oibrí séasúrach**, toisc nach mbreathnóinn riamh ar an mBulgáir a fhágáil go hiomlán.”
 
Agus níl scileanna teoranta Gearmáinise de chuid Daniela ina bhac ar chor ar bith. Ina ionad sin, is í an obair dhian a dhéanann sí atá mar chuntas teiste aici.
 
“Conas a éiríonn liom gan an teanga a labhairt? Níl a fhios agam, agus ní thuigeann duine ar bith eile ach an oiread. Is dócha go bhféachaim mórthimpeall, go n-éistim agus go n-oibrím go dian; tá meas ag daoine orthu siúd a thugann faoina gcuid dualgas,” a deir Daniela mar fhocal scoir.
 
 
Léigh tuilleadh:
 
 
** Le conarthaí oibre séasúrach ní éilítear cead oibre i roinnt tíortha (féach thuas) ach tá siad teoranta go tréimhsí sé mhí, agus ní féidir iad a athnuachan go ceann trí mhí tar éis deireadh an chonartha dheireanaigh. 
 
 
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí
 
Bí le EURES ar Facebook
 
Lean ar EURES ar Twitter
 
Ceangail le EURES ar LinkedIn
 
Lean ar EURES ar Google+
 

 

« Ar Ais