Nuacht ar an tairseach

Folúntais ar fáil ag Lá Fostaíochta na Bulgáire

Suite go gleoite ar chósta Mhuir Dhubh na Bulgáire, d’óstáil Burgas Lá Fostaíochta Eorpach le déanaí do phoist séasúracha san earnáil fáilteachais.Thug Comhairleoirí EURES ó gach cearn den Eoraip líon ní ba lú ná 220 folúntas a bhí le líonadh chuig an imeacht.
 
Le teocht 25 céim agus spéartha gréine, an t-aon chomhartha a bhí ann go raibh deireadh ag teacht leis an samhradh ba ea duilleoga an fhómhair ag titim le fána chun talaimh. Tagann séasúr an gheimhridh le dúshláin fostaíochta d’oirthear na Bulgáire, de thairbhe go bhfuil turasóireacht an tsamhraidh mar mhór-earnáil na fostaíochta. Dá réir sin, thug EURES cuireadh do chuardaitheoirí poist, don dara uair, teacht chun bualadh le Comhairleoirí EURES ón nGearmáin, ón Ostair, ón tSualainn, ón Danmhairg, ón Iorua, ón nGréig, ón Rómáin, ón tSlóivéin agus ón bhFionlainn agus rud amháin i gcoiteann acu: an gá le hoibrithe séasúracha a earcú do bhunaíochtaí agus ionaid gheimhridh ina dtíortha faoi leith.
 
“In Vorarlberg, an Ostair, tá 13,000 post séasúrach againn is gá a líonadh gach geimhreadh. Ghlac mé páirt san imeacht seo anuraidh agus chabhraigh mé le fostóirí ó mo réigiún féin 44 duine a earcú, a tháinig chun na hOstaire do shéasúr an gheimhridh. I mbliana chuir mé agallamh ar 265 cuardaitheoir poist, agus táim cinnte go dtairgfear poist san Ostair le go leor díobh. Is é an cuardaitheoir poist foirfe i mo bharúil féin duine a bhfuil cúig nó sé bliana taithí agus Gearmáinis mhaith aige/aici ,” a deir Dietmar Müller, Comhairleoir EURES san Ostair.
 
Tá geilleagar na Bulgáire ag druidim chun téarnaimh ón gcúlú agus i 2011 mhéadaigh an olltáirgeacht intíre (OTI) faoi 1.7%, de réir na gníomhaireachta fostaíochta náisiúnta.Ach ní raibh an fás láidir go leor chun borradh suntasach a thabhairt d’fhigiúirí fostaíochta, le dífhostaíocht suite ag 12.5% i Lúnasa 2012, i gcomparáid le 11.8% ag deireadh 2011*.Le poist i ngannchúis, tá sé ina ábhar spéise dá réir do go leor cuardaitheoirí poist Bhulgáracha dul sa tóir ar ghairim in áiteanna eile na hEorpa.Mar Bhallstát nua an Aontais Eorpaigh, tá srianta an tsaorghluaiseachta i bhfeidhm go fóill i roinnt tíortha, ach i bhformhór na gcásanna níl feidhm leo seo i gcás oibrithe séasúracha**.
 
Roimh an imeacht in Burgas, bhí cuirí spriocdhírithe seolta ag líonra EURES sa Bhulgáir agus réamhroghnaíodh 200 iarrthóir a raibh scileanna teanga sásúla acu, agus lá an imeachta tugadh tús áite le haghaidh agallaimh do na hiarrthóirí sin.“Tá sé tugtha faoi deara againn gur coincheap éifeachtúil é seo, deis a thabhairt do chuardaitheoirí poist agus Comhairleoirí EURES araon lá níos torthúla a bheith acu, toisc nach dteastaíonn uainn go mbeadh ar chuardaitheoirí poist taisteal 8 n-uaire an chloig a dhéanamh, le fáil amach nach bhfuil caighdeán a gcuid Béarla nó Gearmáinise maith go leor,” a deir Elena Vidinska, Comhairleoir EURES agus duine den lucht eagraithe laistiar den imeacht.“Agus an teachtaireacht dearfach dóibh siúd a bhfuil rún acu aistriú go cuid eile den Eoraip ná go mbeidh sé seo á dhéanamh againn arís an bhliain seo chugainn. Mar sin, tá neart ama dul i mbun staidéir ar theangacha agus triail a bhaint as arís,” a deir Elena mar fhocal scoir.
 
 
Léigh tuilleadh:
 
* Figiúirí dífhostaíochta san Eoraip arna soláthar ag Eurostat
 
** Sainmhínítear obair shéasúrach mar chonarthaí faoi bhun sé mhí, á leanúint ag briseadh trí mhí.
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí

 

 

« Ar Ais