Nuacht ar an tairseach

Conas ullmhú don agallamh tábhachtach sin

D’éirigh leat!Tá an post ar mian leat iarratas a dhéanamh air aimsithe agat, tá iarratas déanta agat ag baint úsáide as do CV Europass agus tá litir chumhdaigh spriocdhírithe scríofa agat, agus tá cuireadh chun agallaimh faighte agat!
 
An chéad rud a bheidh ort a dhéanamh ná tuilleadh taighde níos doimhne a dhéanamh ar an eagraíocht a bhfuil iarratas déanta agat ina leith. Beidh roinnt réamhthaighde déanta agat cheana féin do do litir chumhdaigh, ach tá an t-am leat anois taighde ceart a dhéanamh ar luachanna na heagraíochta, agus an dóigh ina mbeadh do chuid scileanna agus feasachta ina mbuntáiste don chuideachta. Ullmhaigh roinnt smaointe ar conas is féidir leat cur leis an gcuideachta.
 
Is maith an smaoineamh é taighde a dhéanamh ar na daoine atá ag cur agallaimh ort. Déan cuardach Google ina leith nó cuardaigh ar LinkedIn iad le fáil amach conas a d’éirigh leo an dréimire gairme a dhreapadh. Ar an dóigh sin, beidh tuiscint níos fearr agat ar na ceisteanna atá á gcur acu ort, agus d’fhéadfadh roinnt comhspéiseanna a bheith agaibh, mar shampla, a d’fhéadfadh a bheith mar ábhar cainte san agallamh.
 
Cuimhnigh chun éadaí néata, glan a chaitheamh agus bíodh cuma slachtmhar ort lá an agallaimh toisc gur ríthábhachtach í an chuma atá ort. Is tairbhiúil an rud é dul i bhfeidhm go maith ar dhuine den chéad uair, toisc gur féidir le fostóirí cinneadh rí-ghasta a dhéanamh i leith cibé an bhfuiltear nó nach bhfuiltear rathúil san agallamh.
 
Ullmhaigh roinnt ceisteanna agallaimh, agus cleachtaigh le cara nó gaol iad. Iarr orthu aiseolas macánta a thabhairt duit faoi ábhar d’fhreagraí agus faoin dóigh ina gcuireann tú i láthair iad.
 
Féadfaidh fostóirí trí cheist an-léiritheach a chur ort, atá deartha chun roinnt eolais a fháil fút féin “ar do bhoinn”. I measc na gceisteanna a d’fhéadfadh a bheith ann ná: Conas a fuair tú amach faoin bpost? Céard ar thaitin leat faoi do phost reatha? Céard iad do chuid láidreachtaí agus laigí? Conas a réitíonn tú le do chomhghleacaithe agus do chuid oifigeach uachtarach? Agus cén fáth ar fhág tú do phost deireanach? Léireoidh d’fhreagraí ar na gceisteanna seo don fhostaí cén sórt fostaí a bheidh ionat. D’fhonn dul i bhfeidhm orthu, ullmhaigh freagraí ar na ceisteanna seo.
 
Cuimhnigh ceisteanna a chur ar an agallóir ag deireadh an agallaimh. Is cinnte go rachfar i bhfeidhm ar an agallóir agus go gcabhrófar leo cuimhneamh ort má chuireann tú roinnt príomhcheisteanna faoin agallóir féin agus obair laethúil na cuideachta. Ceisteanna amhail: An mbeidh aon oiliúint i gceist leis an ról? Céard iad roinnt rudaí a spreagann torthaí don chuideachta go mór? Trí thuiscint agus feasacht ar an eagraíocht a thaispeáint léireofar don agallóir go bhfuil do thaighde déanta agat agus go bhfuil tú tiomanta do rathúlacht na cuideachta.
 
Ar deireadh, cuimhnigh – is í muinín bun agus barr gach agallamh. Chun do chuid neirbhíse réamh-agallaimh a chiúnú, bí cinnte go bhfaigheann tú oíche mhaithe codlata roimh ré. Bíodh bricfeasta maith agat maidin an agallaimh; cinnteoidh sé seo go bhfuil go leor fuinnimh agat chun díriú go hiomlán ar an agallamh agus gan a bheith ag smaoineamh faoin strampáil i do bholg. Tabhair leat roinnt cóipeanna de do CV le tabhairt do na hagallóirí. An rud is tábhachtaí – bíodh meangadh gáire ar d’aghaidh. I ndeireadh na dála, is iontach an beart atá déanta agat cheana féin chun an t-agallamh a fháil!
 
 
Léigh tuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh faisnéise faoi na dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 

 

« Ar Ais