Nuacht ar an tairseach

Na hearráidí is mó a dhéanann cuardaitheoirí poist

Le linn duit post a chuardach, is féidir mórán earráidí a dhéanamh i ngan fhios duit.Ach, is féidir an chuid is mó d’earráidí a sheachaint má úsáideann tú gnáthchiall agus má choinníonn tú súil ar na mionsonraí.
 
Tá an CV ar na huirlisí bunriachtanacha agus poist á gcuardach. Ionas go dtuigfidh fostóirí gur tusa an t-iarrthóir ceart dóibh, ní mór é a bheith soiléir, fócasaithe agus dírithe ar an bpost ar a bhfuil tú ag cur iarratais isteach. Léiríonn CV saincheaptha d’fhostóir go bhfuil taighde déanta agat agus go bhfuil tú dáiríre faoin bpost. Tá seiceálaí litrithe agus léamh profaí cúramach den ghramadach agus den phoncaíocht riachtanach; mar aon le heochairfhocail ón gcur síos ar an bpost a úsáid.
 
Má bhíonn codanna ‘cuspóir’ agus ‘achoimre’ agat ar do CV, ba chóir go mbeadh an bhéim ar a bhfuil le tairiscint agat don fhostóir, in ionad an rud atá á chuardach agat i bpost.
 
Iarr ar roinnt daoine do CV a léamh le seiceáil le haghaidh earráidí, faisnéise ábhartha, agus scileanna nach ndearna tú a phróifíliú.
 
Níor chóir go mbeadh litrithe mínithe, nó litrithe inspreagtha mar a thugtar orthu in amanna, mar fhrithshruthú ar ábhar do CV. Ina ionad sin, ba chóir go mbeidís gairid agus soiléir, ina bhfuil cur síos ar a bhfuil tú in ann tabhairt don phost agus don chuideachta, agus ar an dóigh a mbainfídh tú úsáid as do chuid scileanna.
 
Sula gcuirtear iarratas isteach, moltar duit freisin socruithe slándála ar do chuntais mheán sóisialta a mhéadú. Féadfaidh fostóirí do chuntas Facebook a sheiceáil le fáil amach faoi d’iompar i d’am saor, agus cinneadh a dhéanamh ar do charachtar fiú sula dtarlaíonn agallamh.
 
Béasaíocht agallaimh
 
Roimh an agallamh, tá sé ríthábhachtach taighde ceart a dhéanamh ar an gcuideachta agus ar an bpost ar a bhfuil tú ag cur iarratais isteach. Ba chóir duit láithreán gréasáin na cuideachta agus ailt ar an scéal is déanaí a léamh, agus súil a choinneáil ar a láithreacht ar na meáin sóisialta le fáil amach faoi fhorbairtí déanacha.  D’fhéadfadh é a bheith úsáideach dul i dteagmháil le roinnt fostaithe atá ann cheana féin le tuiscint níos fearr ar oibríocht na cuideachta a fháil.
 
Tar éis an agallaimh, tá sé tábhachtach do bhuíochas a chur in iúl maidir le ham an agallóra. Gabh do bhuíochas leis an agallóir go pearsanta, agus cuir in iúl go soiléir go mbeadh sé de phribhléid agat a bheith ag obair ag an gcuideachta, agus cuir ceist faoin gcéad chéim eile sa phróiseas. Ina dhiaidh sin seol r-phost ina ngabhann tú do bhuíochas arís agus athluaigh an tsuim atá agat sa phost.
 
 
Léigh tuilleadh:
 
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta ibhFéilire Imeachtaí EURES
 
 

 

« Ar Ais