Nuacht ar an tairseach

Place à l'Europe – cá chríochnóidh tú suas?

Bhí cathair Nantes sa bhFrainc ina hóstaí le déanaí ar imeacht earcaíochta idirnáisiúnta le scáthánú a dhéanamh ar a himeacht náisiúnta féin. 
 
San fhormáid chéanna le haonach fostaíochta traidisiúnta na cathrach, dar teideal Place à l’Emploi Is é seo an dara uair go bhfuil imeacht dá leithéid seo eagraithe ag EURES na Fraince. (Láthair Fhostaíochta), dhírigh an t-imeacht nua Place à l'Europe (Láthair san Eoraip) ar dheiseanna i Nantes agus níos faide i gcéin, ag fiafraí do chuardaitheoirí poist cén áit san Eoraip inar mhaith leo a bheith lonnaithe.
 
Déanach i mí Mheán Fómhair, tháinig Comhairleoirí EURES, cuardaitheoirí poist, agus fostóirí iasachta agus áitiúla fiú le chéile i ngailearaí siopadóireachta i Nantes. Bhí gné Eorpach ar leith (m.sh. custaiméirí Eorpacha) lena gcuideachtaí ag na fostóirí áitiúla a bhí i láthair, agus iad i mbun oibre le EURES chun fostaithe a mhealladh ó áiteanna eile san Eoraip chun teacht agus oibriú dóibh.
 
Bhí Comhairleoirí EURES ón bhFrainc agus ón tSualainn i láthair ag an aonach chun comhairle a thabhairt do chuardaitheoirí poist ar dhálaí maireachtála agus oibre ina dtíortha siúd. Chuir thart ar 90 fostóir a gcuideachtaí ar taispeáint ag an aonach agus ba ó éagsúlacht earnálacha iad, lena n-áirítear baincéireacht, árachas, an comhshaol, an tionscal próiseála bia agus tógáil.
 
Comhairle agus deiseanna
 
Thug níos mó ná 1 000 cuardaitheoir poist ar an iomlán cuairt ar an imeacht. Fuair seastán EURES thart ar 350 cuardaitheoir poist le spéis acu i soghluaisteacht san Eoraip agus deiseanna fostaíochta. “Fuair go leor díobh faisnéis agus deiseanna fostaíochta ónár gcomhghleacaithe Sualannacha. Is féidir uaireanta go mbíonn níos mó ama i gceist le hearcaíocht le haghaidh oibre thar lear, mar sin ní bhíonn na torthaí ar eolas láithreach bonn,” a deir Comhairleoir EURES, Marie Françoise Moysan, ón bhFrainc.
 
Dhá mhí roimh an imeachta líonadh dhá fholúntas teicneoirí sa tSualainn trí mheán líonra EURES. Tháinig an fostóir úd chun cainte ag an imeacht i Nantes faoi na hearcaíochtaí sin agus chun a cuid sástachta leis an seirbhís a léiriú.
 
“Gan dabht tá súil againn imeacht comhchosúil a óstáil arís amach anseo, ag tabhairt cuireadh do chomhghleacaithe iasachta eile deiseanna oibre ina gcuid tíortha siúd a chur chun cinn,” a deir Marie Françoise mar fhocal scoir.
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
 
Cuardaigh i gcomhair poist i mBunachar Sonraí Poist EURES
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí

 

« Ar Ais