Nuacht ar an tairseach

Téad sábhála dlí do chomaitéirí an “Mhór-Réigiúin”

Tairgeann obair thrasteorann deiseanna den scoth, ach uaireanta eascraítear saincheisteanna casta dlí freisin.Tairgeann an Centre de Ressources(CRD) EURES na Lorráine tacaíocht chuimsitheach d’fhostóirí agus do chuideachtaí sa réimse seo, lena n-áirítear comhairle dlí agus foilseacháin úsáideacha.
 
Is éard atá sa CRD ná comhlachas arna bhunú ag an Conseil Regional de Lorraine Éascaíonn sé soghluaisteacht ghairmiúil thar teorainneacha an réigiúin leis an mBeilg (cúigí Lucsamburg agus Liege), leis an nGearmáin (Saarland agus mórchodanna de Dhúiche na Réine-Palatinate) agus le Lucsamburg. Agus os cionn 11 mhilliún duine ina gcónaí ann, tugtar an “Mór-Réigiún” ar an limistéar sainithe AE seo., sa Fhrainc Thoir Thuaidh, atá i mbun oibre le páirtithe réigiúnacha agus Eorpacha.
 
“Tá comaitéireacht laethúil idir thíortha inár réigiún coitianta,” a deir Pierre Ménard, saineolaí dlí in oifig Metz de chuid CRD. “Oibríonn thart ar 70 000 de chónaitheoirí na Lorráine i Lucsamburg. Déanann 10 000 eile díobh comaitéireacht chun na Gearmáine agus oibríonn líon comhchosúil sa Bheilg.”
 
I measc spriocghrúpaí an CRD áirítear oibrithe trasteorann atá ag lorg faisnéise ar gach rud ó ábhair chánach go dlí fostaíochta, mar aon le cuideachtaí atá ag earcú foirne ó thar lear nó atá ag oscailt oifige ann. Tairgtear comhairle freisin do mhic léinn trasteorann.
 
Tá tacaíocht agus comhairle ar fáil ar láithreán gréasáin an chomhlachais nó ag an lárionad faisnéise in Longwy. Féadfaidh cuairteoirí chun na hoifige Metz doiciméadúchán arna tháirgeadh ag an CRD a bhrabhsáil. “Clúdaíonn ár bhfoilseacháin dlí agus praiticiúla gach gné d’fhostaíocht agus d’oideachas trasteorann inár réigiún,” a deir Pierre.
 
Nuashonraíonn an CRD foilseacháin go rialta, le coinneáil cothrom le dáta le reachtaíocht agus treochtaí fostaíochta trasteorann. Soláthraíonn síntiús beag rochtain ar bhunachar sonraí dlí agus comhairle dlí pearsantaithe an CRD.
 
Tuairimí réamhcheaptha
 
Tagann comaitéirí trasteorann chuig an CRD le ceisteanna ar iliomad ábhar. “Bíonn tuairimí réamhcheaptha ag cuid acu agus déanaimid iarracht iad sin a cheartú,” a deir Pierre. “Log mianach i ndáiríre iad pinsin, de bharr éagsúlachta na haoise scoir. Mar sin féin, ní gá do chomaitéirí ach a bpinsean a éileamh ina dtír chónaithe, ní sa tír ina n-oibríonn siad.”
 
Féadfaidh rialacha soghluaisteachta na mac léinn a bheith casta freisin. Mar shampla, tá mic léinn Lucsamburg i dteideal deontas staidéir, ach níl teidlíocht acu sa chás go n-oibríonn a dtuismitheoirí trasna na teorann.
 
Eagraíonn an comhlachas imeachtaí faisnéise, lena n-áirítear imeachtaí i gcuideachtaí réigiúnacha a earcaíonn fostaithe trasteorann. I mBealtaine seo caite, i Metz, chlúdaigh imeacht ollmhór de chuid CRD – i gcomhpháirtíocht leis an Líonra Fiontar Eorpach – aitheantas na gcáilíochtaí gairmiúla, CBL agus custaim, agus oibrithe aistrithe.
 
Léigh tuilleadh:
 
CRD EURES na Lorráine (i bhFraincis)
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh faisnéise faoi na dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí

 

« Ar Ais