Nuacht ar an tairseach

Rathúlacht cruthaithe ag“Do Chéad Phost EURES [Your first EURES job]”

D’éirigh le cuardaitheoir poist ámharach Sualannach post a aimsiú le cuideachta Shualannach atá lonnaithe in Barcelona, an Spáinn.
 
Dhaingnigh cuardaitheoir poist Sualannach Robin Jakobsson, post trí mheán an chláir “Do chéad phost EURES [Your first EURES job]”. Is as an mbaile beag Örnsköldsvik é Robin, a thug faoi ghairmchlár sa bhliain deireanach ar scoil dó, agus é ar intinn aige a bheith ina leictreoir. Ar chéimniú ón ardscoil dó, bhí folúntas á lorg aige san earnáil sin, ach ba dheacair leis post a dhaingniú. “I mo bhaile féin ba bheag oibre a d’fhéadfaí iarratas a dhéanamh uirthi, mar sin bheartaigh mé ar aistriú. Mar leictreoir, bíonn duine atá i mbun oibre le dhá bhliain anuas ar a laghad á lorg ag gach cuideachta. Ní raibh mé ach díreach i ndiaidh a chéimniú ón scoil agus ní raibh an cineál sin taithí agam dá réir,” a deir Robin.
 
Ar chuardach an idirlín dó le haghaidh folúntas ionchais, d’aimsigh Robin EURES. D’aimsigh sé post oiriúnach ina dhiaidh sin trí mheán “Do chéad phost EURES [Your first EURES job]” le cuideachta theileafóin Shualannach in Barcelona. “Bhí sé ar cheann den fhíorbheagán post Sualannach in Barcelona,” a deir Robin.
 
D’eagraigh Robin casadh le Comhairleoir EURES Lena Lundkvist chun labhairt faoin bpost agus faoin bpróiseas iarratais. “Tháinig sé ar an bpost ar an Tairseach um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile agus chuaigh sé i dteagmháil liom ansin le tuilleadh faisnéise a fháil faoi ‘Do chéad phost EURES [Your first EURES job]’. I dteannta a chéile chomhlánaíomar an t-iarratas agus sheolamar é chuig an mbardasacht in Aarhus, an Danmhairg, atá ar cheann de na ceithre chomhpháirtí a riarann ‘Do chéad phost EURES [Your first EURES job]’ faoi láthair*,” a deir Lena.
 
Tamall gairid tar éis dó a iarratas a sheoladh, fuair Robin glao le haghaidh agallaimh ghutháin. Cúpla lá ina dhiaidh sin glaodh ar ais air agus tairgeadh an post dó. Athlonnóidh Robin go Barcelona go luath chun tús a chur leis an obair mar ionadaí díolachán le 121.nu, cuideachta cheannródaíoch Shualannach na meán. Tá cairde aige atá ag maireachtáil sa chathair cheana féin agus é ag súil go mór leis an aistriú.
 
Is gníomh é “Do chéad phost EURES [Your first EURES job]” chun cuidiú le hEorpaigh óga obair a aimsiú i mBallstáit eile an AE. Tá sé ar cheann de na gníomhartha i dtionscnamh suaitheanta An Eoraip 2020 “An Óige ag Bogadh” agus an “Tionscnamh um Dheiseanna don Aos Óg [Youth Opportunities Initiative]”. Maidir leis an tréimhse 2012-13, tá sprioc aige cuidiú le thart ar 5 000 Eorpach óga folúntais fhostaíochta ar fud an AE a líonadh. Tá sé bunaithe ar thacaíocht ó na seirbhísí fostaíochta poiblí náisiúnta agus ó ghnóthaí ar spéis leo earcú ó lasmuigh dá dtír dhúchais. Chun cáiliú le haghaidh “Do chéad phost EURES [Your first EURES job]”, ní mór duit a bheith i do náisiúnach AE idir 18 agus 30 bliain d’aois. Mar phríomhghné den ghnímh, ní mór d’fhostóirí cur le costais de chlár imeasctha don oibrí nua dá gcuid, a d’fhéadfadh a bheith i bhfoirm d’oiliúint inmheánach don phost, cúrsa teanga, tacaíocht riaracháin, nó cúnamh athlonnaithe.
 
“Ceapaim gur iontach an deis é do dhaoine óga dul thar lear agus táim fíorshásta más féidir liom an fhaisnéis seo a scaipeadh i measc cuardaitheoirí poist,” a deir Lena.
 
Léigh tuilleadh:
 
*Tá Do Chéad Phost EURES [Your First EURES Job] á riar i láthair na huaire ag eagraíochta comhpháirte sa Danmhairg, sa Ghearmáin, san Iodáil agus sa Spáinn.
 
Faigh tuilleadh amach faoi Do chéad phost EURES
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh faisnéise amach faoi na dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí
 
 
 

 

« Ar Ais