Nuacht ar an tairseach

Meallann Aonach Fostaíochta na Rómáine 1 500 céimí

Bhí an-rath ag baint leis an gcéad Aonach Fostaíochta dá leithéid a tionóladh in Prahova, an Rómáin – agus breis is 1 500 cuardaitheoir poist agus 40 fostóir ag freastal ar an imeacht in Ploiesti.
 
I gcomhar le seirbhísí fostaíochta áitiúla, tá aonaigh fostaíochta á n-eagrú ag EURES na Rómáine do chéimithe le deich mbliana anuas. I mbliana, chuir an tSeirbhís Fostaíochta Phoiblí in Prahova tús lena páirt a ghlacadh sa chomhoibriú agus d’eagraigh siad an chéad aonach fostaíochta dá cuid go heisiatach do chéimithe.
 
Tháinig méadú ar líon na gcéimithe sa Rómáin le blianta beaga anuas mar gheall ar mhéadú i líon na bhforas ardoideachais. Teastaíonn ó chéimithe a bheith níos cinnte ná riamh go n-aimsíonn siad an post ceart a oireann go hídéalach don phróifíl atá acu. 
 
“Gach bliain i Meán Fómhair, eagraíonn gach réigiún sa Rómáin aonach fostaíochta do chéimithe. Tugtar seans do chuardaitheoirí poist labhairt le fostóirí faoi na deiseanna reatha ina gcuideachtaí féin, conas iarratas a dhéanamh, agus na riachtanais atá i gceist leis na folúntais atá ar fáil, mar shampla”, a deir Comhairleoir EURES Cristiana Oprita.
 
Glacann EURES na Rómáine gnéithe airgeadais agus acmhainní daonna an aonaigh faoina chúram, agus thug siad cuireadh freisin do roinnt aíonna mór le rá ionas go mbeadh an t-imeacht thar a bheith speisialta don lucht freastail.
 
Lena chois sin, tugadh cuireadh do Chomhairleoirí EURES ón Iorua agus ón Danmhairg le deiseanna fostaíochta thar lear a chur chun cinn ag an aonach. Chuir an triúr Chomhairleoirí EURES ar tugadh cuireadh dóibh folúntais fhéideartha i láthair agus bhí siad ann chun dálaí oibre agus maireachtála ina dtíortha ar leith a phlé le cuardaitheoirí poist.Tá ganntanas oibreoirí i láthair na huaire san Iorua agus sa Danmhairg i roinnt earnálacha, go háirithe an tionscal ola agus gáis, mar aon leis na hearnálacha leictreacha agus meicniúla, agus ganntanas ar leith ann maidir le hinnealtóirí agus teicneoirí tógála.
 
Chumhdaigh ionadaithe ó sé chainéal teilifíse náisiúnta agus áitiúil an t-imeacht agus bhí Comhairleoirí EURES na Rómáine ar fáil freisin chun labhairt le cuardaitheoirí poist faoi na seirbhísí a sholáthraíonn EURES, amhail na deiseanna atá ar fáil san Eoraip agus comhairle ar conas iarratas a dhéanamh.
 
“Agus aird ar líon na rannpháirtithe, measaimid go raibh an-rath ag baint leis an imeacht. Lena chois sin, thug láithreacht na gComhairleoirí EURES ón Danmhairg agus ón Iorua luach breise don ghníomh ar fad. Tá súil againn imeacht dá leithéid seo a reáchtáil arís an bhliain seo chugainn,” a deir Cristiana mar fhocal scoir.
 
 
Léigh tuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí

 

« Ar Ais