Nuacht ar an tairseach

Meallann Lá Fostaíochta Eorpach, An Bhruiséil, na sluaite!

Gach bliain tagann na mílte cuardaitheoir poist chuig ceann de na haontaí fostaíochta is mó san Eoraip, Lá Fostaíochta Eorpach (EJD) sa Bhruiséil. Ghlac níos mó daoine ná a ghlac riamh páirt san imeacht i mbliana. Ach, bhí rud suntasach difriúil: bhí na ciúnna i bhfad níos giorra. Cén fáth? Mar, don chéad uair, bhí cuardaitheoirí poist in ann páirt a ghlacadh san imeacht ar líne freisin.
 
Thug breis agus 4 000 duine cuairt ar an imeacht ar an lá, agus ghlac 11 600 duine breise páirt ar líne. Is deiseanna iad EJDanna do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí ar fud na hEorpa bualadh le chéile agus teagmháil a dhéanamh, agus an aidhm acu conradh fostaíochta a dhaingniú. Bhí imeacht suaitheanta na bliana seo ar 6 Deireadh Fómhair nualaíoch sa mhéid is nach raibh sé ina aonach fostaíochta ar an láthair amháin, ach thairg sé roinnt eilimintí nualaíocha ar líne freisin.
 
“Measaim gur seirbhís den scoth é a thairgeann EURES. D’éirigh liom labhairt le beirt fhostóirí éagsúla ar líne, Career Jet agus Express Medical. Is fiaclóir mé, ach tá mé ag iarraidh dul i dtreo difriúil agus tháinig mé chuig an aonach le hinspreagadh de chineál éigin a fháil,” a deir Nuala Ruffo, cuardaitheoir poist as Éirinn.
 
Agus iad ag dul ar aghaidh ar fud na hEorpa le linn na bliana, rinneadh éabhlóid ar EJDanna ó aontaí traidisiúnta ar an láthair go dtí imeachtaí cumaiscthe níos cuimsithí ar an láthair agus ar líne, rud a chinntíonn gur féidir le cuardaitheoirí poist páirt a ghlacadh ó gach cearn den Eoraip.
 
Sruthaíodh beo ar líne roinnt cur i láthair agus ceardlann a bhí ag tarlú sa Bhruiséil, ar ábhair reatha a bhaineann le fostaíocht agus le soghluaisteacht, agus bhí cuardaitheoirí poist in ann a bheith páirteach sna seisiúin Q&A a tharla ina dhiaidh sin. Ina theannta sin, bhí cuardaitheoirí poist ar an láthair in ann nascadh le fostóirí agus le Comhairleoirí EURES ar líne, trí bhothanna saindeartha a úsáid, rud a chinntigh go raibh siad in ann lántairbhe a bhaint as na deiseanna go léir a bhí ar fáil.
 
Meallann an EJD sa Bhruiséil éagsúlacht leathan de chuideachtaí agus de ghníomhaireachtaí mar gheall ar an gcarachtar uathúil Eorpach atá aige. Bhí fócas ar leith ag aonach na bliana seo ar phoist Ghlasa, ICT agus Chúram Sláinte, agus mealladh cuideachtaí aitheanta amhail Skype, Volvo, Dell, Cap Gemini, Club Med agus Toyota.
 
San iomlán, bhí 137 fostóir cláraithe le páirt a ghlacadh, 72 acu siúd cláraithe mar rannpháirtithe ar an láthair agus 84 cláraithe mar rannpháirtithe ar líne. Ghlac 19 fostóir páirt sna himeachtaí idir ar líne agus ar an láthair. Ina theannta sin, bhí Comhairleoirí EURES as 26 tír ag glacadh páirte ar líne le labhairt le cuardaitheoirí poist ar an láthair agus ar líne.
 
Is í Barbara Garcia ó Enitrade AS fostóir a ghlac páirt sa Lá Fostaíochta, an bealach ar fad as Buenos Aires. “Is é seo an chéad uair dúinne páirt a ghlacadh in imeacht den chineál seo agus eispéireas den scoth a bhí ann. Is rud iontach a bheith áit ar bith sa domhan agus fós a bheith in ann páirt a ghlacadh sa dóigh seo! Bhí mé in ann labhairt le mórán daoine agus fuair mé a lán CVanna roimh an Satharn agus ina dhiaidh freisin. D’aimsigh mé roinnt iarratasóirí féideartha, agus is cinnte go rachaidh mé i dteagmháil leo arís.”
 
Bhí 2 700 deis fostaíochta ann don lucht fágála scoile agus do chéimithe ollscoile, mar aon le daoine níos sine atá ag iarraidh a ngairmeacha beatha a athrú. Bíonn cuardaitheoirí poist toilteanach obair a aimsiú i dtír eile an AE chun a gcuid poitéinsil a chomhlíonadh, agus bíonn fostóirí meallta chuig na hiarratasóirí atá go minic inspreagtha, a bhfuil oideachas maith acu agus atá ilteangach a ghlacann páirt sna himeachtaí seo. Tarlaíonn Laethanta Fostaíochta Eorpacha go minic le linn na bliana san Eoraip. Coinnigh súil ar láithreán gréasáin Laethanta Fostaíochta Eorpacha le fáil amach cathain agus conas is féidir leat a bheith páirteach, cibé acu ar an láthair nó ar líne.
 
Léigh tuilleadh:
 
Láithreán gréasáin oifigiúil Lá Fostaíochta Eorpach
  
 
Cuardaigh Lá Fostáíochta Eorpach agus imeachtaí earcaíochta eile i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
 

 

« Ar Ais