Nuacht ar an tairseach

Tugann comhpháirtithe sóisialta saineolas chuig líonra EURES

Ní bhíonn sé éasca i gcónaí do chearta mar oibrí taistil san Eoraip a thuiscint.Is é sin an fáth a gcuimsíonn líonra EURES na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí (PES) ceardchumainn agus eagraíochtaí gnó, d'fhonn saineolas breise a chur ar fáil do líonra EURES.
 
Feidhmíonn eagraíochtaí comhpháirtithe sóisialta mar chomhpháirtithe straitéiseacha do EURES, ach soláthraíonn siad Comhairleoirí EURES oilte freisin. “Tá thart ar 80 comhairleoir ceardchumainn oilte de chuid EURES ann, rannpháirteach den chuid is mó i réigiúin trasteorann. Astu seo, is féidir le cuardaitheoirí poist comhairle a fháil i ndáil le leibhéil tuarastail, slándáil shóisialta, cánachas nó dálaí oibre agus maireachtála eile, gan a bheith ina gcomhaltaí de cheardchumann,” a mhíníonn Claude Denagtergal, comhairleoir polaitiúil, a chomhordaíonn EURES ag Cónaidhm Eorpach na gCeardchumann (CEC), an comhlachas ceardchumainn is mó san Eoraip.
 
Seachas cuardaitheoirí poist agus fostóirí a mheaitseáil le chéile, is é ceann de phríomhchuspóirí eile de chuid EURES comhairle a thabhairt do chuardaitheoirí poist taistil i ndáil lena gcearta maidir leis an aistriú go tír Eorpach eile le haghaidh oibre nó chun post a lorg. A bhuíochas le prionsabal saorghluaiseachta oibrithe, tá sé de cheart ag saoránach AE an chóireáil chéanna agus na cearta céanna a fháil ar fud an aontais. Mar sin féin, casann oibrithe taistil aghaidh ar chreat dlíthiúil casta, ina mbíonn rialacha Eorpacha agus náisiúnta araon i bhfeidhm.
 
“Is féidir le hoibrithe taistil a bheith an-leochaileach, toisc gurbh fhéidir nach mbeadh rialacha nó teanga a dtír aíochta ar eolas acu. Ceann dár bpríomhdhúshláin mar chónaidhm ceardchumainn is ea a chinntiú go mbíonn conarthaí dlíthiúla agus na cearta céanna ag oibrithe is a bhíonn ag náisiúnaigh. Is é sin an fáth a bhfuil sé tábhachtach do CEC a bheith mar chuid de EURES,” a deir Claude.
 
Seachas CEC tá roinnt comhpháirtithe sóisialta eile ag glacadh páirte i EURES, lena n-áirítear BusinessEurope, an Comhlachas Eorpach um Ghnóthais Cheardaíochta agus um Ghóthais Bheaga agus Mheánmhéide, Eurocadres,agus an tIonad Eorpach um Fhostóirí agus um Fhiontair a sholáthraíonn Seirbhísí Poiblí.
 
 
Léigh tuilleadh:
 
 
 
 
Cuardaigh i gcomhair poist i mBunachar Sonraí Poist EURES
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí
 
Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin oifigiúil CEC [ETUC]
 
Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin oifigiúil BusinessEurope
 
 
Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin oifigiúil Eurocadre
 

« Ar Ais