Nuacht ar an tairseach

Ionchas atá ag éirí níos idirnáisiúnta d’earcaitheoir Lucsamburg

Is é Adecco Group príomhsholáthróir de réitigh acmhainní daonna ar an domhan, agus líonra de 5,500 gníomhaireacht aige i mbreis agus 60 tír ar fud na cruinne.Tá seacht mbrainse aige i Luxembourg, agus cheangail sé le EURES den chéad uair i 2010, tar éis imeacht Laethanta Fostaíochta Eorpach.Sa lá inniú, oibríonn brainse fáilteachais an Ghrúpa go dlúth leis an líonra EURES chun earcaigh a aimsiú go príomha i mórán óstán agus bialann san Ard-Diúchacht.
 
Tá breis agus 33,000 fostaí lánaimseartha ag The Adecco Group sa lá inniu ar fud na cruinne, agus tairgeann sé réimse leathan seirbhísí – ina measc obair shealadach agus pháirtaimseartha, seachfhoinsiú, comhairliúchán agus seach-shocrúchán. Ar bhonn laethúil, feidhmíonn se mar idirghabhálaí idir 700,000 oibrí sealadacha nó conraitheoir, agus breis agus 100,000 cliant gnó.
 
Tá Eddy Baillif, bainisteoir brainse ag Adecco Hospitality, Lucsamburg, i gceannas maidir le daoine atá ag obair in earnáil an fháilteachais a earcú. Tá sé freisin i gceannas ar líonra fáilteachais idirnáisiúnta na cuideachta, International Mobility, a bunaíodh bliain ó shin chun tíortha ó gach cearn den Aontas Eorpach a chur san áireamh.
 
“Tá ionchas ag Adecco Luxembourg atá ag éirí níos idirnáisiúnta. Mar sin, nuair nach féidir linn daoine a aimsiú inár dtír féin, is rud maith gur féidir linn dul chuig EURES le haghaidh cúnaimh,” a mhíníonn Eddy.
 
Nósanna imeachta nua-aimseartha earcaíochta
 
“Laistigh de líonra an fháilteachais, earcaímid agus comhroinnimid faisnéis le brainsí Adecco ar fud na hEorpa,” a deir sé. “Trí uirlisí nua-aimseartha cumarsáide a úsáid, amhail teile-chomhdhálacha le hiarrthóirí, ta cúrsaí níos éasca againn le blianta beaga anuas.”
 
Mar shampla, deir Eddy gur earcaigh sé chefanna taosráin ar na mallaibh do chliant lonnaithe i Lucsamburg. “Ní raibh an cliant in ann duine ar bith a fháil tríd na cainéil náisiúnta traidisiúnta. Mar sin, chuaigh sé i dteagmháil linn agus bhíomar in ann cuardach a dhéanamh trí bhrainsí Adecco agus tríd an líonra EURES.”
 
Cuirtear fáilte chuig imeacht fáilte roimh fhostaithe a earcaíodh ó thar lear. “Tugaimid eolas dóibh ar Lucsamburg, mar aon lena rialúcháin sóisialta agus fostáíochta,” a deir Eddy. “Agus déanann Adecco iarracht i gcónaí eolas a chur ar a chuid cliant, ionas go mbeidh siad in ann an bealach a dhéanamh níos éasca do dhaoine atá ag teacht ó thar lear.
 
“Is iad oibreoirí cáilithe don tionscal, foireann bhialainne agus chistine, agus cúntóirí bainistíochta na trí phríomhréimsí earcaíochta i dtaca le daoine ó thar lear,” a deir sé. “Is gníomhaíochtaí earnála iad seo, áit a mbíonn deacracht ag Lucsamburg go leor ball foirne a aimsiú.” Tugann Eddy dá aire gur sa Fhrainc a aimsítear 80% d’earcaigh shealadacha Adecco, rud a fhágann go mbíonn sé an-tábhachtach don chuideachta a bheith in ann saineolas na gComhairleoirí EURES a úsáid.
 
Léigh tuilleadh:
 
Foghlaim tuilleadh faoi Adecco Lucsamburg www.adecco.lu
 
Cuardaigh Lá Poist i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh faisnéise amach faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha éagsúla na hEorpa ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí

« Ar Ais