Nuacht ar an tairseach

An fócas ar innealltóirí ag aonach fostaíochta EURES i Liospóin

Is minic a bhíonn innealltóirí na Portaingéile ag streáchailt le fostaíocht a aimsiú ina dtír dhúchais.Ach táthar ag súil go mór leis go mbeidh mórán díobh siúd a d’fhreastail ar aonach dhá lá fostaíochta de chuid EURES i mí Bealtaine 2012 – a raibh timpeall 40 comhlacht ann ó chúig thír Eorpacha – in ann a bpost ídéalach a aimsiú.
 
“Tá farasbarr innealltóirí cáilithe sa Phortaingéil agus ní i gcónaí a bhíonn a ndóthain post ar fáil dóibh anseo – agus chuirfeadh mórán díobh fáilte roimh eispéireas nua oibre agus cónaithe taobh amuigh dá dtír dhúchais,” a dúirt Luísa Martina, Comhairleoir EURES ag IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional (Institiúid Fostaíochta agus Gairmoideachais) i Liospóin. Dúirt sí: “Tá an t-éileamh is mó ar ár n-innealltóirí meicniúla agus leictreacha ar fud na hEorpa, ach tá sé beagáinín níos deacra ar ár n-innealltóirí sibhialta obair a aimsiú.”
 
Reáchtáladh an chéad cheann de 'Laethanta um Shoghluaiseacht Innealltóirí' ag Lisbon Engineering Higher Institute (ISEL) ó 10 go 11 Bealtaine 2012. Mheall sé timpeall 40 comhlacht meánmhéide agus mór ón mBeilg, ón Danmhairg, ón Iorua, ón tSualainn agus ón Ríocht Aontaithe agus cuireann an chuid is mó acu seirbhísí ar fáil do na hearnálacha teicneolaíochta agus mara.
 
Bhí an chéad lá ar oscailt do gach innealltóir a raibh spéis aige ann, ach trí chuireadh amháin a freastalaíodh ar an dara lá. San áireamh san imeacht bhí seirbhísí éagsúla caibidlithe ag an bhfostóir, ar nós iarrthóirí a scagadh agus iarratais phoist a bhailiú roimh an aonach. Bhí seastáin ann d’fhostóirí agus bhí limistéar ann d’fhonn agallaimh phoist a dhéanamh. Bhí iarrthóirí in ann labhairt go díreach leis an lucht earcaithe, a chuir a gcomhlacht i láthair ag seisiúin chomh maith. Ar deireadh, bhí seisiúin um chur i láthair ann ó Chomhairleoirí EURES ó gach ceann de na tíortha ar tugadh cuireadh dóibh, ar obair agus cónaí thar lear.
 
An Iorua, eochair-earcaitheoirí
 
Tá Luísa i gceannas ar earcaíocht thrasnáisiúnta IEFP leis an Iorua – tír a dteastaíonn na mílte níos mó innealltóirí uaithi. “Ó 2007, d’eagraíomar roinnt imeachtaí sa Phortaingéil d’fhonn gairmithe a earcú do chomhlachtaí ón Iorua. Leathnaíodh an t-aonach fostaíochta seo amach ionas go mbeadh fostóirí agus Comhairleoirí EURES ón mBeilg, ón Danmhairg, ón tSualainn agus ón Ríocht Aontaithe san áireamh. Bhíomar ag iarraidh níos mó deiseanna fostaíochta a thabhairt d’innealltóirí agus cur ar chumas fostóirí bualadh le níos mó innealltóirí.”
 
Rinne an t-aonach dul chun cinn trí roinnt fostóirí móra ón Iorua a mhealladh chuig an bPortaingéil, lena n-áirítear Statoil. Bhí comhlachtaí innealltóireachta ón mBeilg i láthair den chéad uair.
 
Dar le Luísa fuarthas aiseolas maith ó chuardaitheoirí poist agus ó chomhlachtaí a d’fhreastail ar an imeacht. “Bhí siad sásta leis na seirbhísí éagsúla earcaíochta de chuid EURES a chuireamar ar fáil. Táimid ag súil le líon suntasach socrúchán a fheiceáil ó rinneadh go leor agallamh poist tar éis an imeachta.”
 
Trí líonra EURES, tá socrúchán tugtha ag IEFP agus NAV (Stiúrthóireacht na Fostaíochta agus an Leasa san Iorua) do níos mó ná 500 innealtóir ón bPortaingéil i bpoist thar lear le blianta beaga anuas. Tá cuireadh tugtha ag NAV chomh maith don IEFP cuairt a thabhairt ar Stavanger agus ar Osló i mí Mheán Fómhair, d’fhonn a seirbhísí earcaíochta a chur chun cinn i measc comhlachtaí ón Iorua atá ag cuardach innealltóirí. Oibreoidh sé le EURES chomh maith chun an dara ceann de Laethanta um Shoghluaiseacht Innealltóirí a eagrú a reáchtálfar i Liospóin i mí Dheireadh Fómhair 2012.
 
Léigh tuilleadh:
 
Aimsigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh amach faoi na coinníollacha oibre agus maireachtála i dtíortha éagsúla de chuid na hEorpa ar Thairseach Gréasáin EURES um Shoghluaiseacht ó Phost go Chéile.
 
 
Faigh amach céard atá EURES in ann a dhéanamh d’fhostóirí

« Ar Ais