Nuacht ar an tairseach

Cuardaitheoir Poist Spáinneach ag súil le Lá Fostaíochta Eorpach na Bruiséile

Is cuardaitheoir poist Spáinneach í Pilar Perez Mañogil atá as obair le dhá mhíanuas. AgusLá Fostaíochta Eorpach (EJD), an Bhruiséil, le bheith ar siúl ar 6 Deireadh Fómhair, míníonn Pilar cén fáth ar chinn sí a bheith i láthair agus a fháil amach conas is féidir léi leas a bhaint as soghluaisteacht Eorpach.
 
“Is innealtóir mé de réir gairme. Chinn mé clárú don ócáid ar líne mar tá mé dífhostaithe ó Mheitheamh agus tá mé sásta aistriú go tír eile an AE chun cónaí agus oibriú inti,” a deir Pilar Perez, a bhfuil céim Bhaitsiléire san Innealtóireacht Cheimiceach Tionscail agus céim iarchéime san Oideachas aici.
 
Eagraithe i gcomhpháirt ag EURES sa Bheilg agus ag an gCoimisiún Eorpach, beidh an EJD, an Bhruiséil mar óstach ar a shéú eagrán den Lá Fostaíochta Eorpach. Beidh an t-aonach earcaíochta idirnáisiúnta seo ar siúl ar an láthair agus ar líne, ag cur lucht cuardaigh fostaíochta i dteagmháil le deiseanna ar fud na hEorpa.
 
Beidh lucht cuardaigh fostaíochta in ann labhairt le fostóirí duine le duine, nó tríd an áis chomhrá ar líne. Buntáiste ar leith le freastal ar líne ná go mbeidh fostóirí in ann CVanna na gcuardaitheoirí poist, ar suim leo na folúntais, a léamh agus a roghnú roimh ré. Agus breis is 40 fostóir le páirt a ghlacadh, tá an EJD ag súil le rud éigin a chur ar fáil do gach duine.
 
Bhíodh Pilar ag obair mar mhúinteoir teicneolaíochta in ardscoil phoiblí sa Spáinn, ach mar gheall ar chiorruithe san earnáil phoiblí, d’athraigh a hionchais ghairme. “Tá cinneadh déanta agam tosú ag lorg oibre in áiteanna eile san Eoraip mar is cosúil nach mbeidh mé ag obair sa Spáinn a thuilleadh,” a deir Pilar.
 
Tá Pilar, a chuala faoi EURES ó chara, cláraithe agus a CV uaslódáilte aici cheana féin agus é ar intinn aici labhairt ar líne ar an lá le fostóirí ar suim léi iad. Ligeann na gnéithe ar líne di fanacht sa Spáinn agus í ag cuardach le haghaidh poist san Eoraip. “B'fhearr liom a bheith ag obair do chuideachtaí i dtionscal na gceimiceán tionsclaíoch sa Bheilg nó sa Ríocht Aontaithe,” a deir Pilar.
 
Chomh maith le comhrá a dhéanamh le fostóirí féideartha, is féidir le cuairdaitheoirí poist ar líne comhrá a dhéanamh le comhairleoirí EURES faoi mhaireachtáil agus obair i dtír Eorpach eile nó féachaint ar láithreoireachtaí sruthaithe beo ó chuideachtaí atá ag lorg iarrthóirí, agus deis acu páirt a ghlacadh i seisiúin leantacha ceisteanna agus freagraí.
 
Léigh tuilleadh:
 
Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin oifigiúil Lá Fostaíochta Eorpach na Bruiséile
 
Cuardaigh le haghaidh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh amach tuilleadh faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
Cuardaigh i gcomhair poist i mBunachar Sonraí Poist EURES
 
Faigh amach cad is féidir le EURES a dhéanamh d'fhostóirí

« Ar Ais