Nuacht ar an tairseach

Feabhsaíonn comhpháirtíocht EURES iarrachtaí gníomhaireachta i leith earcaíochta

Mar cheann de na gníomhaireachtaí earcaíochta cúraim sláinte is bisiúla sa Ríocht Aontaithe, tá caighdeáin arda ag HCL Nursing i leith na n-altraí a earcaíonn siad.B’fhéidir gurb é seo an fáth a bhfuil rath chomh mór sin ar obair na gníomhaireachta le EURES.Chabhraigh EURES le HCL Nursing 150 altra cáilithe a earcú agus áit a bhaint amach dóibh ar fud na Ríochta Aontaithe go dtí seo i mbliana.
               
“Creidimid go mba chomhbhuntáiste é do HCL Nursing agus EURES obair i bpáirt a dhéanamh, agus HCL Nursing ag cur deiseanna ar fáil sa Ríocht Aontaithe d’altraí agus EURES ag cur deiseanna iontacha ar fáil d’altraí,” a dúirt Helen Rudanec, an Stiúrthóir Bainistíochta le HCL Nursing.
 
“Táimid ag obair le EURES le roinnt blianta anois ar bhealaí éagsúla agus creidimid go daingean go bhfuil na hacmhainní ag EURES, chomh maith leis na teagmhálaithe gairmiúla chun cabhrú linn inár bhfís, is é sin go mbeimid ar an soláthraí altraí is bisiúla ar fud na Ríochta Aontaithe.”
 
Tá EURES tar éis cabhrú le HCL Nursing altraí cáilithe a aimsiú agus iad a ullmhú dá bpost. “Tá na mílte ról altranais againn agus, trí obair a dhéanamh le EURES, tá sé mar aidhm againn na róil seo a líonadh le haltraí ardchaighdeáin atá aitheanta ag EURES mar altraí a chomhlíonann ár gcritéir,” a mhínigh Helen. “Cuireann EURES an treoir agus an chomhairle chuí ar fáil d’altraí féideartha ionas go mbeidh iarrthóirí lánullamh.”
 
Ceann de na héachtaí is mó a bhain an ghníomhaireacht amach tríd a gcomhpháirtíocht le EURES is ea soláthar altraí a chruthú i gcomhair príomh-Iontaobhas de chuid an National Health Service (NHS). “D’fhreastail HCL Nursing ar aontaí fostaíochta EURES agus roghnaigh iarrthóirí cuí don tionscadal seo,” a mhínigh Helen. “Tugadh faomhadh do 99 % de na haltraí chun obair a dhéanamh leis an Iontaobhas ar ghnó leanúnach.”
 
Dar le Helen, d’earcaigh HCL Nursing tuairim is 150 altra in 2012 tríd a gcuid oibre le EURES. “Tá tuairim is 50 % díobh siúd ag obair nó tar éis obair a dhéanamh sa Ríocht Aontaithe, é sin nó tá siad ag fanacht ar shocrúchán mar oibrithe gníomhaireachta. Tá an chuid eile díobh ag dul trínár bpróiseas measúnaithe,” a dúirt Helen.
 
Mhínigh Helen cén fáth a bhfuil buntáiste ann do ghnóthais obair a dhéanamh le EURES. “Cuireann Comhairleoirí EURES tacaíocht agus treoir ar fáil agus fórsa oibre á chuardach ón AE,” a mhínigh Helen. “Fógraíonn Comhairleoirí EURES ár bpoist agus roghnaíonn siad iarrthóirí ardchaighdeáin dúinn le go ndéanaimis measúnú orthu.”
 
“Is smaoineamh nuálach é obair i bpáirt a dhéanamh le EURES, agus tá rath air cheana féin,” a dúirt Helen ar deireadh. “Tá súil againn ár ngaol oibre a leathnú amach.”
 
Léigh tuilleadh:
 
Faigh amach céard atá EURES in ann a dhéanamh d’fhostóirí
 
Aimsigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES

« Ar Ais