Nuacht ar an tairseach

Tugann EURES daoine ardtallainne chun na Gearmáine

De thoradh ardéilimh agus ganntanais de lucht foirne cáilithe sa Ghearmáin, tá leas á bhaint ag roinnt ospidéal Gearmánach as líonra EURES chun dochtúirí, altraí agus foirne cúraim a aimsiú i dtíortha eile na hEorpa.I gcomhar le EURES reáchtáladh aonaigh earcaíochta, deartha d’aon toisc don ghairm míochaine, le déanaí sa Ghréig, sa Phortaingéil agus sa Spáinn.
 
D’fhonn cabhrú chun na daoine cearta a earcú, eagraíonn EURES dhá chineál imeachta dá chomhpháirtithe ospidéil: eagraítear ceann acu roimh ré ina réamhroghnaítear iarrthóirí le haghaidh agallaimh; is lá oscailte níos traidisiúnta é an ceann eile inar féidir le hiarrthóirí ionchais a bheith i láthair agus labhairt le hionadaithe ospidéil.
 
“Braitheann sé ar cad atá ag teastáil ó na fostóirí, ach táimid sásta an dá rogha a sholáthair a mhíníonn Comhairleoir EURES Marcus Pfund, atá bunaithe sa Ghearmáin agus a chabhraíonn chun feachtais earcaíochta a eagrú. Cabhraíonn comhghleacaithe EURES sna tíortha óstacha go mór trí imeachtaí a phoibliú sna meáin áitiúla.
 
Torthaí iarbhír
Le linn imeacht oscailte sa Ghréig le déanaí, bhí os cionn 300 duine i láthair chun labhairt le hionadaithe ó sé ospidéal Gearmánach. Níos luaithe sa bhliain reáchtáladh imeacht réamhroghnúcháin sa Phortaingéil inar aimsíodh 20 altra agus oibrí cúraim d’fhostóirí Gearmánacha.
 
“Tá na hospidéil an-sásta leis an seirbhís – is toradh maith dóibh siúd é fiú dochtúir amháin a earcú ag na himeachtaí seo mar go bhfuil sé an-deacair foirne ardoilte dá leithéid a aimsiú,” a deir Marcus.
 
Tá clinic síciatrach amháin tar éis dochtúir speisialtóra a earcú ag gach ceann den trí ócáid dóibh a bheith sa Ghréig.
 
“Tá an t-ospidéal an-sásta agus tugann sé an trí bhall foirne sin ar ais leis go himeachtaí nua anois chun labhairt le hearcaigh ionchais eile, rud a chabhraíonn leis an bpróiseas,” a deir Marcus. “Tá an t-aiseolas a fhaightear dearfach chomh maith i ndáil le daoine a ghnóthaíonn poist – dúirt dochtúir amháin gur shábhálamar é trí phost nua a aimsiú dó!”
 
Léigh tuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh amach faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d'fhostóirí

« Ar Ais