Nuacht ar an tairseach

Cothaíonn EURES comhpháirtíocht rathúil sa Spáinn

Nuair a bhíonn riachtanas ag gníomhaireacht earcaíochta atá lonnaithe sa Spáinn altraí agus foirne chúram sláinte a aimsiú do phostuithe Eorpacha, tagann sé chuig líonra EURES le haghaidh cabhrach.
 
Tá foirne leighis Spáinneacha á n-earcú ag Baker Street International le hoibriú thar lear ó 2002. Cuireadh tús leis an gcomhoibriú le EURES i 2003, nuair a d’fhreastail an ghníomhaireacht ar aonach fostaíochta in Andalucia. Ón gcéad chruinniú sin, tá cabhair tugtha ag EURES le Baker Street le thart ar 180 altra agus cógaiseoir Spáinneacha a earcú le bheith ag obair sa Ríocht Aontaithe agus sa Fhrainc.
 
Comhpháirtíocht láidir
“Scaipeann EURES faisnéis ar ár dtairiscintí trína láithreán gréasáin agus trí sheirbhís fostaíochta poiblí na Spáinne,” a mhíníonn Joshua Goldblatt, Stiúrthóir Idirnáisiúnta Baker Street. “Freastalaímid freisin ar an oiread sin is féidir linn d’imeachtaí agus aontaí EURES ar fud na Spáinne.”
 
Ina theannta sin, soláthraíonn EURES áiseanna agallaimh agus léirithe do Joshua agus dá fhoireann ag imeachtaí dá chuid. Ó am go ham, déanann EURES scagadh ar CVanna na n-iarrthóirí féideartha, rud a chabhraíonn leis an ngníomhaireacht iarrthóirí a réamhroghnú. Tá an chabhair bhreise an-luachmhar faoi láthair, de thairbhe go mbíonn gach folúntas i bhfad ró-shuibscríofa mar gheall ar na dálaí deacra fostaíochta sa Spáinn i láthair na huaire.
 
“Is bealach an-dearfach agus an-éifeachtach dúinn an comhoibriú le EURES, maidir le foireann nua a earcú,” a deir Joshua. “Ag obair faoi bhrat EURES, tá dlisteanacht bhreise againn freisin le cuardaitheoirí poist agus le fostóirí."
 
Tugann Joshua moladh freisin do líonra EURES i dtaca leis an bhfaisnéis a chuireann EURES ar fáil ar dhálaí maireachtála agus oibre i dtíortha éagsúla na hEorpa. Tugtar cabhair d'iarrthóirí le cinntí eolasacha a dhéanamh maidir le deiseanna fostaíochta thar lear a ghlacadh, rud a fhágann go bhfuil seans níos lú ann go mbeadh eispéireas diúltach acu.
 
Léigh tuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Poist i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh amach faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí

« Ar Ais