Nuacht ar an tairseach

Tugann comhairliúchán poiblí cuireadh do shaoránaigh cabhrú le clár oibre AE a leagan síos

An raibh aon deacracht agat riamh agus do chearta mar oibrí soghluaiste á bhfeidhmiú agat?Tá an Coimisiún Eorpach ag iarraidh ar shaoránaigh uile an AE na fadhbanna a casadh orthu agus iad ag bogadh ar fud an AE a roinnt, cibé an ag bogadh ar bhonn oibre, staidéir nó saoire a bhíodar.Tugtar cuireadh do shaoránaigh freisin cur síos a dhéanamh ar an gcineál Aontas Eorpach ar mhaith leo a fheiceáil faoi 2020.
 
Sa chomhairliúchán poiblí AE is mó riamh ar chearta saoránach, tá an Coimisiún Eorpach ag iarraidh anois ar shaoránaigh ar fud an Aontais Eorpaigh cabhrú leis an gclár oibre a leagan síos do na blianta atá le teacht agus le todhchaí na hEorpa a mhúnlú. Beidh an comhairliúchán ar oscailt go dtí 9 Meán Fómhair, agus le linn an ama sin iarrfar ar an bpobal faoi na bacainní os a gcomhair i ndáil le feidhmiú a gcuid ceart mar shaoránaigh AE.
 
Bíodh tionchar agat ar bheartais AE trí do chuid eispéireas orthu seo a leanas, (i measc ábhair eile), a roinnt: ag lorg oibre i dtír eile de chuid an AE; tosca a d’fhéadfadh cosc a chur ort post a lorg in áit eile san AE; agus fadhbanna ar tugadh aghaidh orthu nuair a bhí post á lorg san earnáil phoiblí i dtír eile de chuid an AE.
 
Cúlra
 
A bhuíochas le saoránacht an AE – nach dtagann in ionad saoránacht náisiúnta ach a chuireann leis – tá tacar de chearta breise ag náisiúnaigh uile de chuid 27 Ballstát an AE mar shaoránaigh AE. Tá saoirse gluaiseachta ar cheann de na cearta is mó ceana um shaoránacht AE. Go deimhin, téann Eorpaigh ar os cionn billiún aistear laistigh den AE in aghaidh na bliana agus tagann méadú i gcónaí ar líon na saoránach atá ag baint leasa as an gceart cónaithe agus oibre i mBallstáit eile de chuid an AE: i 2010, bhí thart ar 12.3 milliún saoránach an AE, nó 2.5%, ina gcónaí i mBallstát eile seachas a Bhallstát féin.
 
Ghlac an Coimisiún Eorpach leis an gcéad Tuarascáil Saoránachta AE i 2010, bunaithe ar ionchur ó shaoránaigh an AE, ónar soláthraíodh liosta de 25 gníomhaíocht choincréite le glacadh de láimh chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna a thugann saoránaigh an AE aghaidh orthu. Úsáidfear an t-ionchur a fhaightear ón bpobal i mbliana chun cur go díreach le clár oibre beartais an Choimisiúin agus é mar bhonn le Tuarascáil Saoránachta AE 2013, a chuirfear i láthair i mBealtaine 2013. 
 
 
Léigh tuilleadh:
 
Glac páirt sa chomhairliúchán poiblí trí cheistneoir gearr ar líne a chomhlíonadh (ar oscailt go dtí 9 Meán Fómhair 2012):
Léigh preas ráiteas “Cearta saoránach: tionscnaíonn an Coimisiún Eorpach an comhairliúchán poiblí is fairsinge riamh agus iarrtar ar shaoránaigh clár na todhchaí a leagan [Citizens’ rights: European Commission kicks off the broadest public consultation ever and asks citizens to set future agenda]
Tabhair cuairt ar an láithreán gréasáin oifigiúil agus coinnigh súil ar fheabhsuithe ón gcéad Tuarascáil Saoránachta [Citizenship Report] in 2010
Faigh tuilleadh faisnéise faoi na dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile

« Ar Ais