Nuacht ar an tairseach

Cabhraíonn EURES le gnólacht carranna ar cíos foireann a earcú

Nuair a bhí sé riachtanach ag gnólacht carranna ar cíos Hertz fostaithe a raibh Spáinnis acu a earcú dá fhoireann um sheirbhísí do chustaiméirí in Éirinn, d'iarr sé ar EURES cabhrú leis.  Le blianta anuas, bhí comhoibriú fadtéarmach ann idir an gnólacht agus EURES, agus fostaíodh 87 duine dá bharr sin.
 
Is í an oifig EURES in Valladolid a bhí i mbun an fheachtais earcaíochta trí na folúntais sna hionaid ghlaonna ar fud na Spáinne a chur chun cinn. Fógraíodh na poist ar an láithreán gréasáin náisiúnta agus ar láithreán gréasáin EURES, trí lárionaid fhostaíochta agus trí chomhlachais ghairmiúla.
 
Is léir go bhfuil an-suim ag cuardaitheoirí poist Spáinneacha sna deiseanna fostaíochta.  Ar an meán, faigheann an oifig EURES 300 CV gach bliain.  Bíonn éagsúlacht sna figiúir earcaíochta, ag brath ar riachtanais agus cúinsí eacnamaíochta an ghnólachta.  Mar shampla, earcaíodh 30 duine i 2007, ach níor roghnaíodh ach naonúr i 2011.
 
“Tá próifíl leathan scileanna i gceist leis na poist, cúis amháin gur chuir an oiread sin daoine iarratais isteach ó gach cearn den tír – fuaireamar iarratais ó áiteanna imchiana, amhail na hOileáin Chanáracha,” a mhíníonn Comhairleoir EURES Rafael Pérez Garcia, a mhaíonn gur chuir ráta ard dífhostaíochta na Spáinne go mór leis an tsuim a fuarthas.
 
Tacaíocht iontaofa
Mar chuid den phacáiste seirbhísí do Hertz, soláthraíonn EURES seomraí freisin ag a lárionad oiliúna in Valladollid, áiteanna ina ndéanann an gnólacht agallaimh agus léirithe.  Cuardaíonn an gnólacht daoine a bhfuil Béarla acu, atá in ann déileáil le custaiméirí agus atá in ann aghaidh a thabhairt ar idirbhearta tráchtála.
 
Is tasc tábhachtach é ag EURES an t-iarrthóir ceart a sholáthar le haghaidh an phoist.  Le linn cúpla feachtas earcaíochta, iarradh ar Rafael agus a chomhghleacaithe cabhrú le hiarrthoirí a reámhroghnú trí mheasúnacht tosaigh a dhéanamh ar na CVanna a fuarthas san oifig Valladolid.  “D’fheidhmíomar mar scagaire don ghnólacht ionas go mbeadh sé in ann roghnúcháin agallaimh a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtúla,” a mhíníonn Rafael.
 
Ag brath ar an ngeilleagar, tá seans maith ann go leanfar ar aghaidh leis an gcomhoibriú torthúil seo i mbliana agus sa todhchaí.
 
Léigh tuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Poist i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh amach faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí

« Ar Ais