Nuacht ar an tairseach

Is é Lá na hEorpa ‘Lá EURES’ in oirthear na Fionlainne

Cheiliúir cathair Joensuu san Fhionlainn Lá na hEorpa (9 Bealtaine) le sraith imeachtaí agus gníomhaíochtaí.Taispeánadh scannáin Eorpacha saor in aisce sa phictiúrlann áitiúil agus sheol Gluaiseacht na hEorpa san Fhionlainn feachtas Facebook ag lorg tuairimí dhaoine i ndáil leis an AE.Idir an dá linn, bhí EURES i láthair chun comhairle a thabhairt don lucht cuardaigh fostaíochta ionchais i ndáil le hoibriú i dtír eile de chuid na hEorpa.
 
Chun freastal ar an oiread daoine agus ab fhéidir, shocraigh EURES seastán agus deasca faisnéise in ionad siopadóireachta áitiúil. Scaipeadh pacaí faisnéise ina cuimsíodh leideanna ar conas obair a fháil thar lear le cúnamh ó acmhainní EURES.
 
“Rinneamar 200 paca faisnéise don lá ach seans gur labhraíomar le thart ar 400 duine,” a mhíníonn Comhairleoir EURES áitiúil, Taru Asikainen. “Chonaiceamar daoine de gach aois – taithí fiúntach a bhí ann dúinn toisc nach raibh aon eolas ag cuid acu ar an méid a bhí le tairiscint ag EURES.”
 
Ón imeacht úd, tá roinnt daoine tar éis teagmháil leis an oifig áitiúil de chuid EURES chun a thuilleadh sonraí a lorg faoi oibriú san Eoraip. “Tá a gcuid staidéar á chríochnú ag go leor daoine thart ar an am seo den bhliain, mar sin is maith an t-am é chun an fhaisnéis seo a sholáthar dóibh agus chun a léiriú conas mar is féidir le EURES cabhrú leo a gcuid roghanna cuardaigh fostaíochta a leathnú," a deir Taru.
 
AE i bhfócas
B’é Risto Poutiainen, Leas-Ardmhéara Réigiúnach Karelia Thuaidh, a d’oscail imeachtaí an lae. D’fhreagair sé ceisteanna ón lucht féachana ar réimse saincheisteanna maidir leis an AE, lena n-áirítear féiniúlacht Eorpach agus cúinsí eacnamaíochta mar atá.
 
D’eagraigh EURES an t-imeacht i gcomhar le Gluaiseacht Eorpach Joensuu, craobh áitiúil na heagraíochta ógra JEF na Fionlainne, Lárionad Faisnéise Eorpaigh Karelia Thuaidh, an Cumann Scannán Réigiúnach, agus Lárionad Pictiúrlainne Tapio.
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh a thuilleadh faisnéise faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d'fhostóirí

« Ar Ais