Nuacht ar an tairseach

Ag dul i ngleic le dífhostaíocht na n-óg: Do chéad phost EURES

An bhfuil tú ag streachailt chun post a aimsiú i do thír dúchais agus ag smaoineamh ar do ghairm a thosú i gcuid eile den Eoraip ach go mothaíonn tú go bhfuil a thuilleadh cabhrach ag teastáil uait?Nó an fostóir tú nach féidir an fhoireann atá ag teastáil uait a aimsiú i do thír dúchais?D’fhéadfadh ‘Do Chéad Phost EURES’ a bheith mar an réiteach duit.
 
Cé go gcabhraíonn líonra EURES cúnamh don lucht cuardaigh fostaíochta agus do mhalartóirí poist dul i mbun oibre i dtír eile an AE trí comhairle agus faisnéis a sholáthar, d’fhéadfadh “Do Chéad Phost EURES” tacaíocht feabhsaithe a sholáthar do náisiúnaigh óga an AE d’aois idir 18-30 bliain. Áiríonn sé seo meaitseáil poist agus oiliúint mar aon le tacaíocht airgeadais chun freastal ar agallamh poist agus chun cuid de na costais a bhaineann le lonnú thar lear a chlúdach nuair atá toilteanas léirithe ag fostóir iarratasóir poist a earcú.
 
Lena chois sin, a luaithe agus a dearbhaítear earcú duine óg, féadfaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide (cuideachtaí ina bhfuil suas le 250 fostóir – FBManna) iarratas a dhéanamh ar thacaíocht airgeadais chun cuid den chostas i ndáil le hoiliúnú oibrithe nua-earcaithe a chlúdach agus ag cuidiú leo socrú síos.
 
Go dtí seo, tá an gníomh curtha ar bun ag EURES sa Ghearmáin, EURES sa Spáinn, bardas Aarhus sa Danmhairg, agus cúige na Róimhe san Iodáil. Reáchtáiltear an gníomh i dtíortha eile freisin a bhuíochas le líonra comhpháirtithe láidir. An cuspóir atá leis ná linn na seirbhísí fostaíochta ag glacadh páirte sa ghníomh a leathnú thar 2012 agus 2013.
 
Is gníomh á thiomáint ag éileamh é “Do Chéad Phost EURES”, i. téann sé i ngleic le hearnálacha caolais ar leith áit ina bhfuil folúntais deacair le líonadh de bharr cliseadh soláthair ar leibhéal intíre. Áirítear sna hearnálacha sin innealtóireacht, TFC, cúram sláinte, óstáin agus lónadóireacht, agus tógáil, mar aon le gairmigh díolachán, agus feisteoirí agus meicneoirí leictreonacha a chuimsiú freisin.
 
Le bheith incháilithe, ní mór go mbeadh poist lonnaithe i dtír AE seachas tír chónaithe an duine óg úd den lucht cuardaigh fostaíochta agus ní mór go mbeadh tréimhse chonartha íosta de chuid sé mhí i gceist. Ba cheart go mbeadh an obair atá i gceist agus an tuarastal atá á sholáthar i gcomhréir le dlí agus cleachtais saothair náisiúnta freisin.
 
Cad é “Do Chéad Phost EURES”
 
Is gníomh ullmhúcháin é "Do Chéad Phost EURES" a sheol an Coimisiún Eorpach chun cabhrú le daoine óga post a aimsiú i dtír eile an AE. Don tréimhse phíolótach 2012-2013, ba cheart don scéim cabhrú le 5 000 duine óg socrúchán poist a aimsiú. An aidhm foriomlán atá leis ná tástáil a dhéanamh ar éifeachtúlacht seirbhíse socrúcháin poist oiriúnaithe i dteannta le tacaíocht airgeadais, sula gcuirtear an cur chuige úd chun feidhme ar bhonn níos leithne san AE.
 
Tá “Do Chéad Phost EURES” bunaithe ar thacaíocht ó sheirbhísí fostaíochta náisiúnta – faisnéis, meaitseáil poist, earcaíocht, maoiniú – don lucht cuardaigh fostaíochta óg agus do ghnóthaí ar spéis leo earcú ó lasmuigh dá dtír dúchais. Tá maoiniú faoi réir coinníollacha agus nósanna imeachta curtha ar bun ag na seirbhísí seo.
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
Léigh a thuilleadh faoi chuspóirí, critéir incháilitheachta, agus tacaíocht airgeadais ar fáil sa Treoir: Do Chéad Phost EURES [Guide: Your First EURES Job].
 
Ar láithreáin ghréasáin na seirbhísí fostaíochta ag glacadh páirte sa ghníomh féadfaidh tú a thuilleadh faisnéise a fháil i ndáil le deiseanna rannpháirtíochta agus iarratais:
 
Soláthraíonn an láithreán gréasáin oifigiúil de chuid Do Chéad Phost EURES nasc leis an Treoir mar aon le sonraí teagmhála na seirbhísí fostaíochta ábhartha.
 
Soláthraíonn an Fhaireachlann Eorpach um Fholúntais agus an European Job Mobility Bulletin treoir ar éagsúlachtaí ar mhargadh saothair an AE thar am (go háirithe i ndáil le hearnálacha fostaíochta agus na tíortha sin ina bhfuil an gá is mó le hoibrithe).

 

 

« Ar Ais