Nuacht ar an tairseach

An Iorua: An ceann scríbe is fearr le hoibrithe taistil Sualannacha

Tarlaíonn soghluaisteacht shuntasach lucht oibre idir an tSualainn agus An Iorua, tíortha atá le hais a chéile agus nach constaic gur fiú trácht uirthi í an teanga iontu. Le fírinne oibríonn isteach is amach le 80 000 Sualannach go hoifigiúil san Iorua agus tá siad cláraithe le húdarás cánach na hIorua. Ó thaobh EURES sa tSualainn de, is í an Iorua an chéad tír ar a dtugann lucht cuardaigh poist a thaistealaíonn a n-aghaidh.
 
“Tá an-chosúlacht idir na tíortha, ach mar sin féin tá cúpla rud ann nár mhór do dhuine smaoineamh orthu sula gcuirfeadh sé nó sí isteach ar phost san Iorua. Teastóidh uait CV iomaíoch a bheith agat agus a bheith réidh le thú féin a chur i láthair go pearsanta os comhair fostóirí – b’fhéidir nach mbeadh aon toradh ar a bheith ag seoladh ríomhphoist. Tá rud amháin nach mór a mheabhrú agus sin gurb obair ghníomhaireachta is mó a bhíonn ar tairiscint ar mhargadh saothair na hIorua, ag brath ar riachtanais na gníomhaireachta. Agus ná déan dearmad ach oiread do theastas breithe a thabhairt leat agus clárú le húdarás cánach na hIorua,” arsa Mikael Lindbom, Comhordaitheoir EURES sa tSualainn a bhfuil beagnach 20 bliain caite aige ag cuidiú le Sualannaigh a bhí ag bogadh chun na hIorua.
 
3.2% an ráta dífhostaíochta a bhí san Iorua i mí Feabhra 2012*, rud a fhágann gurb í sin an tír ag a bhfuil an ráta dífhostaíochta is ísle san Eoraip. B’fhéidir nach drochráta é an ráta 7.2% a bhí ag an tSualainn an mhí chéanna i gcomparáid le tíortha eile na hEorpa ach ní féidir an treocht a bhréagnú: is mó go mór an líon Sualannach atá ag dul chun na hIorua le haghaidh oibre seachas a mhalairt.
 
Faoi láthair san Iorua, is cosúil go dteastaíonn oibrithe do na hearnálacha go léir ach tá oibrithe trádstórais, díoltóirí, oibrithe seirbhíse d’óstáin agus do bhialanna ag teastáil go háirithe chomh maith le hoibrithe ardoilte amhail innealtóirí agus dochtúirí. Tá tuarastail níos airde san Iorua ach má tá is amhlaidh don chostas maireachtála freisin – i mbuille faoi thuairim ó Mikael Lindbom, d’fhéadfadh tuarastail san Iorua a bheith 30% níos airde ach bheadh an costas maireachtála 20% níos airde ná costas maireachtála na Sualainne.
 
Léigh tuilleadh:
 
 
Faigh tuilleadh eolais i dtaobh working and living conditions i dtíortha éagsúla san Eoraip ar EURES an Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile [coinníollacha oibre agus maireachtála] coinníollacha oibre agus maireachtála
 
 
Téigh isteach ar an suíomh gréasáin Grensetjansten (a bhfuil eolas le fáil ag oibrithe taistil air faoi bhogadh go dtí an Iorua agus go dtí an tSualainn (san Ioruais agus sa tSualainnis amháin atá an t-eolas))
 
 
* Na staitisticí dífhostaíochta ba dhéanaí a bhí ar fáil ó Eurostat, Feabhra 2012

« Ar Ais