Nuacht ar an tairseach

Éiríonn le duine den lucht cuardaigh fostaíochta post a fháil ar an láthair i Lucsamburg

Ar mheas tú riamh go raibh tú san áit cheart ag an am ceart?Bhí cuairt rath ar imeacht Laethanta Fostaíochta Eorpacha (EJD) i Mondorf les Bains, Lucsamburg – fíor-rathúil do dhuine den lucht cuardaigh fostaíochta Fernandes Miguel, mar gur tairgeadh post dó in Adecco – ar an láthair.
 
“Chur mé mo CV i láthair agus d’fhreagair mé roinnt ceisteanna mar gheall ar mo chuid taithí oibre agus scileanna teanga. Bhí cuma an-dearfach ar Adecco mar go raibh duine á lorg acu chun páirt a ghlacadh i gceolchoirmeacha a eagrú. Níor tugadh conradh dom le síniú ar an láthair ach bhí comhaontú béil eadrainn go mbeadh cruinniú againn an tseachtain dar gcionn chun na mionsonraí a réiteach. Tá post á chuardach agam le nach mór trí mhí agus anois tá súil agam go bhfuil deireadh leis an gcuardach sin,” a deir Fernandes Miguel, ón bPortaingéil.
 
Bhí Fernandes ar dhuine de 2 000 duine den lucht cuardaigh fostaíochta a bhí i láthair ag an EJD i mbaile Mondorf les Bains, suite in oirdheisceart Lucsamburg, lonnaithe go caoithiúil laistigh den fhad comaitéireachta chun na Beilge, na Gearmáine, na Fraince agus go cathair Lucsamburg. D’eagraigh EURES i Lucsamburg agus sa bhFrainc an EJD i gcomhar le Adecco. Thug an fhoireann eagraithe cuireadh go speisialta do chuideachtaí ó earnálacha óstán agus fáilteachais. Mar sin féin, mar ghné bhreise, bhí fáilte roimh fhostóirí ó gach earnáil earcú le haghaidh post samhraidh dá gcuid.
 
“Tá ról an-tábhachtach ag EURES i margadh an tsaothair i Lucsamburg. Os rud é go spreagaimid soghluaisteacht Eorpach agus go bhfuil margadh saothair an-oscailte againn, tá gá le gníomhaithe cosúil le EURES chun cabhrú leis an lucht cuardaigh fostaíochta agus le fostóirí leas a bhaint as soghluaisteacht trasteorann,” a deir an Dr. Nicolas Schmit, Aire Saothair, Fostaíochta agus Inimirce Lucsamburg, a thug cuairt ar an EJD freisin.
 
I measc an 25 cuideachta a bhí i láthair ag an aonach, tá Adecco, Sodexo, agus CD Publicité tar éis leas a bhaint as an gcaidreamh fadtéarmach le EURES. Le chéile bhí an trí chuideachta sin ag súil le thart ar 20 fostaí a earcú ag an EJD.
 
Conas a d’éirigh le Fernandes Miguel mar sin? Bhí cruinniú rathúil ina dhiaidh sin ag an bPortaingéalach ar dhuine den lucht cuardaigh fostaíochta le Adecco agus bhí sé ar dhuine de thriúr a fuair post leis an gcuideachta ag an imeacht EJD ar leith seo.
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh a thuilleadh faisnéise faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d'fhostóirí

« Ar Ais