Nuacht ar an tairseach

Earcaigh nua faighte ag EURES d’ionaid tacaíochta custaiméirí in Éirinn

Tá líonra EURES tar éis a bheith ag obair go dlúth leis na hionaid tacaíochta custaiméirí in Éirinn ionas go n-éireoidh leo foirne speisialaithe, ilteangacha as tíortha eile san Eoraip a earcú.
 
Tá líonra EURES agus líon suntasach d’fhostóirí a bhfuil ionaid tacaíochta custaiméirí á n-oibriú acu in Éirinn tar éis múnla láidir, nuálach comharaíochta agus comhair a fhorbairt don 21ú céad. Ó tharla gur thuig siad nach bhféadfadh an margadh saothair intíre as féin freastal ar an éileamh ar oibrithe ilteangacha d’ionaid tacaíochta custaiméirí in Éirinn, d’oibrigh an líonra EURES agus fostóirí Éireannacha as lámha a chéile agus bhunaigh siad an suíomh gréasáin “Seirbhís Custaiméirí Éireann”.
 
Toradh é an suíomh gréasáin ar bheagán le cois bliana de chomhar rathúil le gnólachtaí as an earnáil phríobháideach agus is í an chéad chéim loighciúil eile í ó thaobh ardán a shimpleodh agus a chuíchóireodh an earcaíocht a sholáthar do lucht cuardaigh poist agus do chuideachtaí araon. Faoi láthair, de réir na riachtanas earcaíochta atá ag fostóirí Éireannacha, tá “Seirbhís Custaiméirí Éireann” ag díriú go háirithe ar iarrthóirí as réigiún Chríoch Lochlann (nó ar iarrthóirí a bhfuil eolas an réigiúin acu). “Is ag neartú atá an tábhacht atá le margadh Chríoch Lochlann do roinnt mhaith de na tionscnóirí a bhfuil ionaid seirbhíse custaiméirí acu in Éirinn, agus mar sin bheartaíomar ardán aontaithe ar líne a sholáthar a bheadh ina nasc idir lucht cuardaigh poist agus fostóirí,” arsa Rob Floris, Comhairleoir EURES sa tSualainn.
 
Bíonn naisc a bhíonn cothrom le dáta ar an suíomh “Seirbhís Custaiméirí Éireann” chuig suímh ghréasáin na bhfostóirí sin a bhíonn ag obair go díreach leis an líonra agus gur eol do EURES folúntais a bheith á bhfógairt acu in ionaid tacaíochta custaiméirí atá suite in Éirinn. Féadfaidh cuardaitheoir poist teagmháil a dhéanamh ansin le EURES agus buneolas maith aige nó aici i dtaobh an ghnólachta (na ngnólachtaí) is spéis leis nó léi, agus é nó í cinnte go bhfuil caidreamh láidir cheana féin idir na comhairleoirí agus an chuideachta i gceist.
 
Ní hiad sin amháin, áfach, na buntáistí atá leis an suíomh gréasáin. Deir Hugh Rodgers, Comhairleoir EURES in Éirinn gur bunaíodh an suíomh gréasáin de bharr an dlúthchomhair atá idir cuideachtaí ina bhfostaítear suas le 20 duine de bhunadh náisiúntachtaí éagsúla ina n-oibríochtaí in Éirinn. “Is éard atá i gceist go ndéanfaí bolscaireacht ar an gcnuasach seo de chuideachtaí ag imeachtaí EURES agus, le cúnamh ó Chomhairleoirí EURES, go gcuirfí lucht cuardaigh poist ar an eolas i dtaobh na gcuideachtaí sin a bhíonn gníomhach i mbun earcaíochta aon tráth áirithe,” a mhíníonn Hugh. “Déanaimid iarracht spreagadh a thabhairt don chomhar idirchuideachta ó thaobh earcaíochta de in ionad na ngnólachtaí go léir a bheith san iomaíocht san fhoinse theoranta chéanna den líon saothair. Is minic a tharlódh sé nach mbeadh na scileanna riachtanacha a theastódh ó chuideachta áirithe ag cuardaitheoir poist ach go gcuirfeadh EURES ar an eolas é nó í faoi chuideachta rannpháirteach eile a bhfeilfeadh a scileanna di,” arsa Hugh leis.
 
Timpeall is 10 gcuideachta a bhí cleamhnaithe leis an suíomh ag an tús ach is 19 an uimhir sin anois agus tá a lán cuideachtaí cáiliúla ilnáisiúnta ina measc, leithéidí Apple, Amazon.com, Blizzard Entertainment, agus Siemens.
 
Léigh tuilleadh:
 
Téigh isteach ar shuíomh gréasáin Customer Service Ireland [Sheirbhís Custaiméirí Éireann] Sheirbhís Custaiméirí Éireann
 
Aimsigh EURES Adviser [Comhairleoir EURES] Comhairleoir EURES
 
Faigh tuilleadh eolais i dtaobh working and living conditions i dtíortha éagsúla san Eoraip ar EURES an Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile [coinníollacha oibre agus maireachtála] coinníollacha oibre agus maireachtála
 
Cuardaigh post i EURES Job Database [mBunachar Sonraí Poist EURES] i mBunachar Sonraí Poist EURES
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’employers [fhostóirí] fhostóirí

« Ar Ais