Nuacht ar an tairseach

Tá Erasmus 25 bliain d’aois

I mbliana cheiliúir an clár Erasmus 25 bliain de shoghluaisteacht mhac léinn a chur chun cinn.Breathnaímid siar ar an gclár, ar a scéalta ratha, agus cloisimid ó roinnt daoine a bhfuil tairbhe bainte acu as rannpháirtíocht in Erasmus thar na blianta. 
 
Cuireadh tús leis an gclár Erasmus i 1987 mar thionscadal aonair i measc 11 Bhallstát an AE. Sa chéad bhliain cuireadh 3,244 mac léinn thar lear le tairbhe a bhaint as eispéireas an staidéir agus na maireachtála i dtír eile an AE, nó san Íoslainn, sa Chróit, i Lichtinstéin, san Iorua, san Eilvéis agus sa Tuirc.  Tá an scéal go hiomlán difriúil sa lá inniu i gcomparáid leis an tús umhal sin. Thar 25 bliain, bhain breis agus 2,700,000 mac léinn tairbhe as an gclár Erasmus agus, i láthair na huaire, baineann 4% de líon iomlán na mac léinn sna 33 tír rannpháirteacha tairbhe as deontas Erasmus le cuid dá gclár staidéir a chaitheamh ag ollscoil eachtrach.  
 
“An luach chultúrtha atá ag baint le malairt, ní féidir í a fháil i leabhar, ach is gá
an t-eispéireas a bheith agat [..] Deis iontach a bhí ann buaileadh le cairde nua as gach cearn den Eoraip agus mothaím níos Eorpaí inniú ná mar a mhothaigh mé sular imigh mé,” a deir Nina Siig Simonsen, a bhí ina mac léinn Danmhargach sa Liotuáin i 2009.
 
Tugann Erasmus deis, ní amháin do mhic léinn a bhfuil suim acu i soghluaisteacht Eorpach, ach do roinnt gairmithe freisin, amhail léachtóirí ollscoile. Teagascann Rumyana Todorova ag Ollscoil Shumen sa Bhulgáir, agus tá teagasc déanta aici in ollscoileanna ar fud na hEorpa, buíochas le Erasmus. “Fiú má chreideann tú go bhfuil tú eolach ar an gcultúr sa tír ceann scríbe, nuair a bhíonn tú tumtha ann bíonn rud nua le foghlaim i gcónaí," a deir sí.
 
I dtaca le gach rannpháirtí, tugann an deis ó thréimhse a chaitheamh thar lear eispéiris ríluachmhara a d’fhéadfadh a bheith ina gcuidiú ina saolta pearsanta agus gairmiúla. Is í Milada Hlavácková Léachtóir agus Comhordaitheoir Erasmus ag Ollscoil Teicniúil Ostrava i bPoblacht na Seice. Tugann sí dá haire, mar shampla, go bhfilleann mic léinn ó thréimhsí thar lear agus “scileanna teanga níos fearr acu agus rud difriúil acu le cur ar an gcurriculum vitae, rud a dhéanann idirdhealú ó chéimithe eile.”
 
Ní féidir róluach a chur ar thréimhse staidéir thar lear faoi stiúir an chláir Erasmus, agus go deimhin, tá na tairbhí féideartha gairme sa todhchaí ar na príomhthosca a spreagann daoine a bheith páirteach ann. Aontaíonn José Antonio Acerete, Comhairleoir EURES sa Spáinn a d’oibrigh le cuardaitheoirí poist a ghlac páirt in Erasmus, go n-osclaíonn an clár an doras chun na hEorpa, “ag comhlánú gníomhaíochtaí EURES sa tóir ar fhorbairt phearsanta agus ghairmiúil.”
 
Léigh tuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Poist i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh amach faoi na dálaí oibre agus maireachtála  i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Cuardaigh fostaithe oilte i mBunachar Sonraí CV EURES  
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí

« Ar Ais