Nuacht ar an tairseach

Cuireann comhpháirtíocht trasteorann gnólachtaí nuathionscanta chun cinn

Mar gheall ar mhéadú a bhí ag teacht ar an ráta dífhostaíochta agus de thairbhe easpa folúntas poist i mbailte móra na Slóvaice in aice na teorann leis an Ungáir, spreagadh EURES-T Danubius comhpháirtíocht trasteorann na Slóvaice/na hUngáire a céad sheimineár a eagrú chun cruthú de ghnóthais bheaga a chur chun cinn.
 
Bailíodh breis agus 90 cuardaitheoir poist ar an mbaile mór stairiúil teorann Komárno, An tSlóvaic, i bhFeabhra 2012 le haghaidh seimineáir a eagraíodh le daoine a spreagadh gnóthas a chur ar bun mar bhealach lena n-obair féin a chruthú. 
 
“Faoi láthair níl go leor folúntas againn agus tá méadú ag teacht ar an ráta dífhostaíochta mar gheall ar iomarcaíochtaí comhchoiteanna ó roinnt tionscal sa réigiún. Is féidir fostaíocht a chruthú trí do ghnóthas féin a chur ar bun,” a mhíníonn Edita Bertova, Comhordaitheoir EURES-T.
 
Bhí sé mar aidhm ag an seimineár freisin cur ina luí ar dhaoine an réimse ollmhór de roghanna a mheas i dtaca le gnóthas beag a chur ar bun. “Téann cuid mhór daoine isteach sa tionscal lónadóireachta sa tSlóvaic, ach ní smaoiníonn cuid mhór daoine ar fhéidearthachtaí eile,” a deir Edita.
 
Scéal eile ar fad atá ann ar an taobh eile den teorainn. “Tá gnó san Ungáir níos éagsúla agus tá traidisiún fada ann de chuideachtaí teaghlaigh, agus dá bhrí sin tá daoine níos oscailte dá ngnóthais féin a chur ar bun,” a deir sí. Is mar gheall air sin gur tugadh cuireadh do sheisear úinéirí gnóthais ón Ungáir teacht chuig an imeacht agus labhairt ar eispéiris féin an aistrithe ó dhífhostaíocht go dtí cuideachta rathúil a chruthú. D’fhéadfadh rannpháirtithe éisteacht le cuntais ar an láthair ó bheachaire, ó ailtire tírdhreacha, ó chruthaitheoir leathanaigh ghréasáin, ó dhriogaire, ó photaire, agus ó mhúinteoir de cheol tíre.
 
Agus mura raibh go leor spreagtha sa mhéid sin, bhí Ionad Réigiúnach Comhairle agus Faisnéise na Slóvaice agus Fondúireacht na hUngáire um Chur Chun Cinn Fiontraíochta i láthair freisin le tacú agus comhairle a sholáthar ar conas tús a chur le fiontar nua. 
 
“Ní fios fós cá mhéad as na 90 rannpháirtí a rachaidh ar aghaidh lena ngnóthais féin a chur ar bun. Ach, go dtí seo, bhí an t-aiseolas an-dearfach, agus go leor daoine buíoch as fíorscéalta a chloisteáil agus as an idirghníomh leis an lucht gnó a bhí i láthair,” a deir Edita. Eagrófar an chéad seimineár eile san Earrach 2013.
 
Chuir seirbhísí fostaíochta na Slóvaice agus na hUngáire, i gcomhar lena gcomhpháirtithe sóisialta, an chomhpháirtíocht EURES-T Danubius ar bun in Aibreán 2007 le fadhbanna dífhostaíochta ar an dá thaobh den teorainn sa réigiún sin feadh na Danóibe a réiteach. I dteannta na saincheisteanna a bhaineann le fostaíocht, leagann an chomhphairtíocht béim ar leith ar chláir oiliúna a chomhordú agus ar fhaisnéis a sholáthar i dtaca le dálaí oibre agus maireachtála sa réigiún.
 
Léigh tuilleadh:
Láithreán gréasáin oifigiúil EURES-T Danubius
 
Fondúireacht na hUngáire um Chur Chun Cinn Fiontraíochta (Oifig Réigiúnach Komárom-Esztergom – in Ungáiris): www.kem-hvk.hu
 
Ionad Réigiúnach Comhairle agus Faisnéis na Slóvaice (Oifig Réigiúnach in Komárno – i Slóvaicis): www.rpickn.sk
 
Cuardaigh Lá Poist i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh amach faoi na  dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Cuardaigh fostaithe oilte i mBunachar Sonraí CV EURES  
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí
 

« Ar Ais