Nuacht ar an tairseach

Baineann Aker Solutions tairbhe as comhoibriú le EURES

Nuair a chuaigh EURES na hIorua i dteagmháil le príomhchuideachta seirbhísí ola domhanda, Aker Solutions, go luath i 2011, ag tairiscint cuidithe le hinnealtóirí a earcú, ní raibh a fhios ag an gcuideachta sin cé chomh torthúil is a bheadh an comhoibriú idir an bheirt acu.
 
Agus 18 500 duine fostaithe aige i 30 tír, bíonn Aker Solutions i gcónaí ag iarraidh foireann ardchumais a tharraingt le bheith mar chuid de líon gairmithe atá ag dul i méid. I 2011 amháin, d’earcaigh an chuideachta 2 800 duine go domhanda. Ach, ní bhíonn sé éasca i gcónaí an t-iarrthóir ceart a shainaithint.
 
“De thairbhe an mhéid oibre atá á ghiniúint ag an tionsclaíocht ola agus gáis, bhí mórán innealtóirí cáilithe de dhíth orainn. Níorbh fhéidir linn an riachtanas seo a chomhlíonadh san Iorua amháin agus, dá bhrí sin, bhí a fhios againn go mbeadh orainn cuardach thar lear. Mar sin, nuair a mhol na Comhairleoirí EURES áitiúla go bhfreastalóimis ar Lá Poist Eorpach sa Phortaingéil i nDeireadh Fómhair 2011, dúramar ar an toirt go rachaimis," a deir Ann Magritt Andersen, Comhairleoir Sinsearach in Acmhainní Daonna ag Aker Solutions san Iorua.
 
Thug foireann ionadaithe ó Aker Solutions aghaidh ar an imeacht dhá lá i gcathair Aveiro na Portaingéile, agus an sprioc a bhí acu ceathrar innealtóirí a raibh taithí acu a earcú.  
 
“Le linn an dá lá fuaireamar a lán CVanna, thionólamar thart faoi 16 agallamh ardluais mar aon le cúig cinn níos doimhne. Ar a bhonn sin, d’earcaíomar cúigear innealtóirí. D’fhéadfá a rá go raibh rath ag baint leis an gcéad imeacht seo le EURES ,” a deir Ann Magritt go díograiseach.
 
“Agus ní raibh an Phortaingéil ar intinn againn sular mhol EURES an tír dúinn, rud a spreag ár bhfiosracht,” a deir sí.
 
I 2012, beidh Aker Solutions ag iarraidh 3 000 duine sa bhreis a earcú i bpoist éagsúla ar fud na heagraíochta.  Mar sin, an mbeidh siad ag brath ar EURES le haghaidh cuidithe?
 
“Bainfimid úsáid as EURES go cinnte agus bíonn comhoibriú dlúth againn fós lenár gComhairleoirí EURES áitiúla faoi imeachtaí atá le teacht i 2012. Bhaineamar an-tairbhe as an obair le EURES, agus a fhad is a bhíonn innealtóirí de dhíth orainn, leanfaimid ar aghaidh leis an gcomhoibriú chun na folúntais sin a líonadh,” a deir sí mar fhocal scoir.
 
 
Léigh tuilleadh:
Faigh amach faoi na folúntais reatha ag Aker Solutions
 
Faigh tuilleadh amach faoi na dálaí oibre agus maireachtála san Iorua nó in áit ar bith eile san Eoraip
 
Téigh i dteagmháil le do Chomhairleoir EURES áitiúil
 
Cuardaigh Lá Poist i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí

 

« Ar Ais