Nuacht ar an tairseach

Tarraingíonn mic léinn óga ar thaithí líonra EURES

Reáchtáil EURES, i dteannta le hOllscoil Ghent, an Bheilg, imeacht faisnéiseach le déanaí do mhic léinn agus do chéimithe óga.Bhí siad siúd a d’fhreastail ar an imeacht úd in ann éisteacht le láithreoireachtaí agus dul i gcomhairle le Comhairleoirí EURES.
 
Ar 29 Feabhra, bhí Ollscoil Ghent na Beilge ina hóstach ar imeacht a eagraíodh i gcomhar le EURES. Bhí an imeacht úd “Ag Obair san Eoraip”, atá ina dara bliain cheana féin, dírithe go speisialta ar faisnéis a sholáthar i ndáil le maireachtáil agus obair san Eoraip do mhic léinn agus do chéimithe ollscoile óga.
 
Bhí Comhairleoirí EURES ó chúig thír i láthair chun láithreoireachtaí a thabhairt i ndáil le maireachtáil agus obair ina dtíortha faoi seach, agus chun comhairliúcháin a sholáthar i gcaitheamh an lae. Ag maíomh timpeallacht mheidhreach agus leagan amach ar phlean oscailte, d’fhreastail thart ar 170 mac léinn ar láithreoireacht nó ar chomhairliúchán duine ar dhuine.
 
“Tháinig go leor mac léinn anuraidh agus bhíomar an-sásta leis an tinreamh arís i mbliana,” a deir Karel De Middeleir, Comhairleoir Staidéir agus Gairme in Ollscoil Ghent. “Cé gur tháinig cuid acu de dheasca teann fiosrachta amháin, bhí formhór na mac léinn dírithe go maith agus bhí a fhios go díreach acu cén tír ina raibh spéis acu inti agus na hábhair ar theastaigh uathu a phlé le Comhairleoirí EURES,” a deir sé freisin.
 
Le 11 dámh agus 140 roinn ar leith, cuimsíonn an Ollscoil próifíl ilghnéitheach agus mic léinn soghluaiste atá chomh hilghnéitheach céanna. Bhí, mar shampla, go leor gairmeach leighis i láthair le ní hamháin scileanna fíorluachmhara i réimse an leighis acu ach feasacht freisin ar réimse teangacha Eorpacha
 
Bhí Rob Floris, Comhairleoir EURES sa tSualainn ar dhuine den chúigear comhairleoir i láthair ag imeacht na bliana seo. Creideann sé go ndearna na scileanna agus teangacha a bhí á dtairiscint níos fusa é cuidiú leis na mic léinn agus céimithe teacht chun oibre sa tSualainn. “Bhí an-ionadh orainn casadh leis an oiread sin mic léinn agus céimithe óga ardoilte agus ilteangacha. Tá na scileanna gairmiúla acu atá de dhíth orainn agus tá na teangacha acu atá riachtanach le comhtháthú go maith,” a deir Rob.
 
Chinntigh rochtain dhíreach agus éasca ar Chomhairleoirí EURES saineolacha, mar aon le láithreoireachtaí suimiúla agus siamsaíochta rathúlacht na himeachta, agus tá sé i gceist ag EURES agus Ollscoil Ghent a gcuid rathúlachta a léiriú arís eile an bhliain seo chugainn.
 
Léigh a thuilleadh:
 
 
Téigh i mbun teagmhála le Karel De Middeleir, Comhairleoir Staidéir agus Gairme in Ollscoil Ghent, le haghaidh sonraí de chuid imeachta na bliana seo chugainn mar aon le himeachtaí le teacht san Ollscoil
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh a thuilleadh faisnéise faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 

« Ar Ais