Nuacht ar an tairseach

Neartaíonn EURES iarrachtaí earcaíochta fhiontair ilnáisiúnta

Is soláthraí ceannródaíoch domhanda na réiteach comhairliúcháin, teicneolaíochta, agus seachfhoinsithe é Capgemini.Nuair a bhí craobh na Polainne de chuid an fhiontair ag iarraidh earcú san Eoraip, d’iompaigh siad go EURES le haghaidh cúnaimh agus comhairle saineolach.
 
Fostaíonn Capgemini sa bhreis ar 115 000 duine ar fud an domhain agus feidhmíonn sé i 40 tír - fíricí a léiríonn a sheasamh mar chuideachta domhanda trí chéile. “Fostaíonn craobh na Polainne dár gcuid os cionn 4 600 duine agus é ag fás ar luas lasrach,” a deir Magdalena Dorożyńska, Riarthóir Earcaíochta agus Brandála Fostaithe.
 
“I dtosach, ní raibh ar EURES cuidiú le Capgemini ach i ndáil le folúntas amháin a líonadh, ach le dhá bhliain anuas táimid i mbun teagmhála ar bhonn níos rialta agus chuidigh EURES le Capgemini i ndáil le hiliomad eile folúntas,” a mhíníonn Barbara Zahuta, Comhairleoir EURES san Ísiltír. De réir an mhéid a bhí le rá ag Barbara, bhí Capgemini na Polainne ar cheann de na chéad fhostóirí Polannacha a chuaigh sa tóir ar fhostaithe san Ísiltír.
 
“Faigheann Capgemini tacaíocht ó EURES i ndáil lena chuid tairiscintí fostaíochta a fhoilsiú, le rochtain a fháil ar bhunachair sonraí na n-iarrthóirí, agus le páirt a ghlacadh in aontaí poist EURES,” a deir Agnieszka Litewka, Saineolaí Sinsearach um Earcaíocht agus Brandáil Fhostaithe le Capgemini. Ag an aonach poist is déanaí a d’eagraigh EURES san Ísiltír, bhí sé fholúntas á dtairiscint le linn an imeachta agus cuireadh roinnt CVanna ardcháilíochta i láthair ann. “Le linn Aonaigh Phoist Náisiúnta na hÍsiltíre bhí go leor CVanna comhoiriúnacha againn ó chuardaitheoirí poist Ollanacha,” a deir Agnieszka.
 
Tá thart ar 100 náisiúnach iasachta fostaithe i láthair na huaire ag craobh Pholannach na cuideachta agus earcaíodh go leor acu a bhuíochas leis an gcomhar le EURES. “Táimid thar a bheith buíoch as an gcomhar atá eadrainn féin agus EURES; tugann sé an deis dúinn teacht ar iarrthóirí nach mbeadh ar ár gcumas teacht orthu linn féin,” a deir Magdalena. 
 
D’oibrigh EURES san Ísiltír agus Capgemini na Polainne i gcomhar le chéile go dlúth i ndáil le lámhleabhar cuimsitheach a scaipeadh ar fhostaithe ionchais agus nua, ag soláthar faisnéise ní hamháin ar an bhfiontar féin, ach ar dhálaí oibre agus maireachtála araon sa Pholainn. Trí mheán EURES, tá cúig fholúntas á bhfógairt ag Capgemini na Polainne i láthair na huaire atá dírithe ar chainteoirí Ollainnise ón Ísiltír agus ón mBeilg sna réimsí de chúram custaiméirí, airgeadas agus cuntasaíocht, agus tacaíocht TF.
 
 
Léigh tuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh faisnéise faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Cuardaigh fostaithe oilte i mBunachar Sonraí CV EURES
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí

« Ar Ais