Nuacht ar an tairseach

“Fuair mé tacaíocht den scoth ó EURES".

Nuair a fuair céimí Briotanach, Karina Stephenson, a céad phost sa Spáinn tríd an tSeirbhís Fhostaíochta Phoiblí sa RA, agus nuair a bhí comhairle phráinneach de dhíth uirthi ar dhálaí maireachtála agus oibre, moladh di cabhair a fháil ó EURES.
 
Tar éis di post múinteoireachta a fháil ag scoil phríobháideach i Maidrid, bhí cabhair phráinneach de dhíth ar Karina le dálaí maireachtála a thuiscint ina cathair aíochta nua, mar aon le comhairle ar chonas áit chónaithe a chuardach. Ag an bpointe sin, tháinig Comhairleoir EURES, Lorraine Morris, le cabhair a thabhairt.  Bhain Lorraine úsáid as a líonra, ag seoladh ríomhphoist láithreach chuig Comh-Chomhairleoir EURES, Carmen de Eguilior Álvarez de Rivera, i Maidrid le fáil amach an raibh sí in ann cabhrú.
 
“Trí Karina a chur i dteagmháil le Carmen, ní amháin go bhfuair sí cabhair sular imigh sí ón RA, ach bhí teagmháil aici le Comhairleoir EURES áitiúil a raibh Béarla aici, duine a bheadh in ann cabhrú nuair a bhainfeadh sí an Spáinn amach," a deir Lorraine. “Gan an chabhair uainn is dócha nach nglacfadh sí an post.”
 
Le smaointeoireacht tapa ag Lorraine agus eolas áitiúil ag Carmen, bhí Karina ag socrú isteach ina hárasán nua agus í réidh le tosú ina post laistigh de chúpla lá. 
 
“Fuair mé tacaíocht den scoth ó EURES. Bhí mé ag streachailt áit chónaithe a aimsiú i Maidrid, agus bhí an-imní orm faoi sin sular tháinig mé anseo. Ach a bhuíochas lena gcabhair, d’aimsigh mé áit go han-tapa.”
 
Ó d’aistrigh sí chun na Spáinne, tá an-tairbhe á baint ag Karina as an deis nua, ach admhaíonn sí nach raibh sé furasta ar dtús. “Ar dtús shíl mé nach mbainfainn deireadh an chéad mhí amach. Bhí se iontach deacair gan focal ar bith Spáinnise agam, ach tá mé ag freastal ar cheachtanna anois agus mé ag foghlaim go tapa.  Is breá liom an scoil ina n-oibrím freisin, agus tá na páistí go hiontach. Mar sin, tá mé ag baint suilt as an saol anseo.”
 
“Ba é an t-aistriú chun na Spáinne an cinneadh ab fhearr a rinne mé i mo shaol.  Ach, ní bheinn ag smaoineamh faoin aistriú seachas an chabhair a fuair mé.”
 
 
 
Léigh tuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Poist i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh faisnéise faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Cuardaigh fostaithe oilte i mBunachar Sonraí CV EURES  
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí  

« Ar Ais