Nuacht ar an tairseach

Aimsíonn scoil Eastónach múinteoir teanga nua le EURES

Bhain scoil in iarthar na hEastóine úsáid as na seirbhísí a sholáthair EURES chun an t-iarrthóir foirfe a aimsiú le haghaidh folúntais a bhí deacair a líonadh roimhe.
 
Is scoil chónaithe Eastónach í Noarootsi Gümnaasium atá faoi úinéireacht an stáit agus í suite thart faoi 100 km ó Thaillinn agus 35 km ón mbaile mór Haapsalu.
 Tá réimse leathan teangacha ar fáil sa scoil laistigh dá curaclam, lena n-áirítear Sualainnis, Béarla, Rúisis, Fraincis, Gearmáinis, Fionnlainnis agus Laidin. Dá bhrí sin, bíonn saineolaithe ar theangacha iasachta de dhíth uirthi go minic.
 
I 2011, nuair a tháinig folúntas do mhúinteoir Sualainnise ar fáil, shocraigh an scoil ar dtús ar an bhfolúntas a fhógairt ar fud na tíre. Ar an drochuair, in ainneoin gur bhreathnaigh breis agus 800 duine air, ní bhfuarthas an t-iarrthóir ceart leis an bhfolúntas a líonadh. Mhol iar-chomhghleacaí an scoil ina dhiaidh sin go bhféadfadh EURES a bheith in ann cabhrú sa chuardach fadhbach.
 
Sa samhradh 2011, chuaigh príomhoide Noarootsi Gümnaasium, Laine Belovas, i dteagmháil le Comhairleoir EURES, Marite Uibo, a chuaigh i mbun oibre lena comhghleacaithe EURES leis an tairisicint phoist a fhoilsiú trí chainéil Shualannacha agus Fhionnlanacha.  “D’inis ár n-iar-mhúinteoir Sualainnise dúinn go bhfeadfadh EURES a bheith in ann cabhrú linn na fadhbanna a bhí againn a shárú,” a deir Laine.
 
Cruthaíodh go raibh an príomhoide ceart lena straitéis nua chun an folúntas a líonadh, agus faoi Mheán Fómhair 2011, bhí Jürgen Bach fostaithe ag an scoil mar mhúinteoir Sualainnise “Shíleamar go n-aimseoimis Sualannach ach ina ionad d’aimsíomar Jürgen – focleolaí Gearmánach ardcháilithe a bhfuil na cáilíochtaí riachtanacha aige le Sualainnis a theagasc,” a deir Laine. “Tharla go raibh an beart foirfe don dá thaobh, agus is ball buan dár bhfoireann anois é Jürgen”.
 
Tar éis an eispéiris dhearfaigh ó sheirbhísí EURES a úsáid, tá rún ag an bpríomhoide líonra EURES a úsáid le folúntais oiriúnacha sa todhchaí a líonadh.  “Bhí mé an-sásta le hobair EURES, rud a bhí an-tairbheach dár scoil,” a deir Laine mar fhocal scoir.
 
 
 
 
Léigh tuilleadh:
 
Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Noarootsi Gümnaasium (in Eastóinis)
 
 
 
Cuardaigh fostaithe oilte i mBunachar Sonraí CV EURES  
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí

« Ar Ais