Nuacht ar an tairseach

Méadaíonn Volvo a chomhoibriú le EURES

Mhéadaigh an monaróir carranna, Volvo*, atá lonnaithe sa tSualainn, a chomhoibriú le EURES i 2011 chun freastal d’éileamh le haghaidh 900 innealtóir breise a bhfuil taithí acu.  
 
San Fhómhar 2011, d’fhógair Volvo go ndéanfadh sé a chuid táirgthe a dhúbáilt le freastal don éileamh méadaithe ón tSín.  Chun an leathnú seo a éascú, tá 900 innealtóir breise a bhfuil taithí acu de dhíth.  Tá na poist seo oiriúnach go príomha dóibh siúd a bhfuil roinnt blianta taithí acu, go háirithe i dtaighde agus i bhforbairt.  Ina theannta sin, tá 50 post ag Volvo atá ar fáil ar a chlár trí bliana do chéimithe a cáilíodh le déanaí.  
 
Tá comhairle ghinearálta ar athlonnú agus ar cheadúnais oibre á tabhairt ag EURES d’fhostaithe na cuideachta le seacht mbliana anuas, ach ag deireadh 2011 iarradh ar chomhairleoirí cúnamh a thabhairt sa phróiseas earcaíochta.  
 
“Níl go leor innealtóirí sa tSualainn le freastal don éileamh,” a mhíníonn Comhairleoir EURES, Lena Westling.  “É sin, agus go bhfuil an chuideachta ag cuardach lucht saothair éagsúíl agus riachtanas ann earcú thar réimse tíortha.”
 
Trí shraith d’imeachtaí a d’eagraigh EURES ag deireadh 2011 sa Danmhairg, sa Spáinn, in Éirinn, sa Pholainn agus i bPoblacht na Seice, tá cúnamh á thabhairt ag EURES don chuideachta le hiarrthóirí cuí a aimsiú do gach post. Ag imeacht in Valencia, an Spáinn, bhuail foireann AD Volvo le hinnealtóirí Spáinneacha a chuir iarratais isteach d’fholúntais ag an gcuideachta agus a bhí réamhroghnaithe.   Chuir bainisteoirí Volvo agallamh ar 20 iarratasóir ar an toirt. Bhuail ionadaithe ón gcuideachta leis an bhfoireann teagaisc ó Ollscoil Valencia freisin le fáil amach faoi theagasc na hinnealtóireachta ansin. Fuair breis agus 70 mac léinn cuireadh le freastal ar chruinniú, áit ar chuir Volvo a chlár nua do chéimithe i láthair.  Tá earcaíocht ag dul ar aghaidh fós, ach d’éirigh le roinnt iarratasóirí ó na himeachtaí seo ag an gcéim réamhroghnaithe.   
 
“Mar gheall ar ár líonra, is furasta cúnamh a thabhairt do chuideachtaí mar atá Volvo le teagmháil a dhéanamh le tíortha eile na hEorpa agus na hiarratasóirí is fearr don phost a earcú.  Tá an tseirbhís go hiomlán saor in aisce agus de thairbhe nach bhfuil aon rud “á dhíol” againn, is féidir linn a bheith níos cuspóirí i riachtanais na bhfostaithe agus na gcuardaitheoirí poist a chomhlíonadh,” a deir Lena.
 
Léigh tuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Poist i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh faisnéise faoi na dálaí oibre agus maireachtála  i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí
 
*Tá Volvo Car Corporation lonnaithe in Gothenburg, an tSualainn, ach tá sé faoi úinéireacht Síneach ó bhí 2010 ann.

« Ar Ais