Nuacht ar an tairseach

Aimsíonn EURES na Laitvia poist do 140 oibrí séasúracha

D’aimsigh breis agus 140 Laitviach poist shéasúracha sa turasóireacht agus sa talmhaíocht i 2011 mar gheall ar chúig thionscadal ar leith ina raibh EURES na Laitvia páirteach.
 
Bhí na trí thionscadal bainteach leis an tionscal turasóireachta, agus conarthaí faighte ag cuardaitheoirí poist mar bhainisteoirí cláir, eagraithe spóirt, fóillíochta agus siamsaíochta, sa Ghréig, sa Fhrainc, san Iodáil agus sa Chipir.  Dhírigh dhá thionscadal breise ar an earnáil thalmhaíochta, áit ar aimsigh cuardaitheoirí poist poist ag gearradh asparagais sa Ghearmáin agus ag piocadh sútha talún san Fhionlainn.
 
Cuirtear fáilte roimh a leithéid sin de thionscnaimh i dtír mar a bhfuil an ráta dífhostaíochta ag 14.8% faoi láthair – an ceathrú ráta is airde san AE.* 
 
“Cuireann na tionscadail seo obair ar fáil do chuardaitheoirí poist go ceann roinnt míonna ar a laghad, mar aon leis an bhféidearthacht a gcuid scileanna a fheabhsú nó scileanna nua a fháil. D’fhéadfadh deis mhéadaithe a bheith ag iarratasóir sa mhargadh saothair mar gheall ar scil nua a bheith acu,” a deir Andris Segliņš, comhairleoir EURES atá freagrach don tionscadal leis an bhFionlainn.
 
Chaith EURES na Laitvia cuid mhór ama ag bailiú iarratas, ag roghnú iarratasóirí féideartha agus ag eagrú agallamh poist. Ach, ní bhaineann sé ach le hiarratasóirí a mheáitseáil le poist, mar a deir Andris.
 
“Ba chuid tábhachtach sa phróiseas earcaíochta é an fhaisnéis riachtanach do na hiarratasóirí roghnaithe a chur ar fáil, go háirithe dóibh siúd a bheadh ag obair thar lear don chéad uair riamh. Chuir ár gComhairleoirí EURES faisnéis ar fáil dóibh ar nósanna cláraithe, dálaí oibre agus maireachtála, costais i dtír an AE a bhí i gceist, agus mhínigh siad nósanna riaracháin le bheith cinnte go mbeidís ullmhaithe i gceart,” a mhíníonn sé.
 
Is cosúil go raibh dea-thoradh ann mar gheall ar an gcúnamh go léir seo. “Le linn agus tar éis an phróisis earcaíochta fuaireamar buíochas ó fhostóirí agus ó fhostaithe. Is cosúil, mar sin, go raibh jab maith déanta againn,” a deir Andris go díograiseach.
 
Cuirfear tús le hearcaíocht le haghaidh oibrithe séasúracha arís sa Laitvia i bhFeabhra 2012, nuair a bheidh EURES ag eagrú agallamh poist do Disneyland Páras. Tá súil ag Andris go mbeidh an chéad bhabhta earcaíochta eile chomh torthúil sin.
 
 
Léigh tuilleadh:
 
 
Faigh tuilleadh faisnéise faoi na  dálaí oibre agus maireachtála  i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Cuardaigh fostaithe oilte i mBunachar Sonraí CV EURES  
 

« Ar Ais