Nuacht ar an tairseach

Cuireann Aonach Earcaíochta baile mór Sualannach ar an léarscáil

D’óstáil an baile mór pictiúrtha Arvika, atá suite ar bhruach an aon fhiord intíre amháin sa tSualainn, agus a bhfúil clú air mar gheall ar a fhéile cheoil idirnáisiúnta, an chéad aonach earcaíochta le bheith in Ionad Poiblí Fostaíochta an bhaile mhóir.  
 
 
Tháinig breis agus 200 cuardaitheoir poist le chéile ag an gcéad Aonach Earcaíochta a d’eagraigh Ionad Poiblí Fostaíochta Arvika san Fhómhar 2011, agus iad ag iarraidh post a fháil le ceann de na cuideachtaí a bhí i láthair.  
 
Tá an baile mór, ina bhfuil a lán monarchana déantúsaíochta a thugann fostaíocht do chuid mhór de bhunadh na háite, suite cóngarach don teorainn leis an Iorua.  Mar gheall ar shuíomh an bhaile mhóir, ba é obair thrasteorann téama coitianta an lae.  Bhí Grensetjänsten, eagraíocht teorainn agus idirghníomhaireachta idir an tSualainn agus an Iorua, agus mar chuid de EURES, i láthair chun faisnéis ar leith a chur ar fáil d’oibrithe trasteorann ar ábhair mar leas sóisialta, cáin, pinsin agus a lán eile.  
 
San iomlán, bhí seacht gcuideachta ann ón Iorua agus ón bhFionlainn, mar aon le tíortha níos faide ar shiúl, mar atá Éire agus an Ríocht Aontaithe, le réimse folúntas a thairiscint i bpoist ghlantacháin agus riaracháin, go poist i lárionaid ghlaonna agus in TF.  
 
Bhí cuardaitheoirí poist in ann éisteacht le cur i láthair 30 nóiméad ag gach cuideachta, folúntais a sheiceáil, agus a gcuid CVanna agus litreacha mínithe a fhágáil.  Bhí agallaimh ar an láthair ag cuid acu, fiú.
 
Ní fios fós cá mhéad duine a fuair post nua mar gheall ar fhreastal ar an imeacht, ach bhí líon na ndaoine a bhí i láthair ina chomhartha maith do na heagraithe.  
 
“Bhí na cuideachtaí an-sásta agus na cuairteoirí spreagtha le feiceáil go bhfuil deiseanna fostaíochta amuigh ansin fós,” a mhíníonn Marisa Chefe Conde, Comhairleoir EURES agus eagraí an imeachta.
 
Ócáid mhaith a bhí inti do chuideachtaí le bheith oscailte do chuardaitheoirí poist agus lena bhfolúntais a chur i láthair, agus í mar dheis fhoirfe na daoine cearta a mheáitseáil leis na poist chearta,” a deir sí.
 
An mbeidh mórán Aontaí Earcaíochta in Arvika ina dhiaidh seo? Tá súil ag Marisa go mbeidh. “Ba mhaith linn cur le rath na bliana seo agus é a dhéanamh arís an bhliain seo chugainn. Leanfar ar aghaidh leis go cinnte,” a dheimhníonn sí.
 
Léigh tuilleadh:
 
Faigh fáisnéis ar Grensetjänsten (ar fáil in Ioruais agus i Sualainnis)
 
Cuardaigh Lá Poist i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh faisnéise faoi na dálaí oibre agus maireachtála  i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 

« Ar Ais