Nuacht ar an tairseach

Comhairle fhostaíochta ar an mbealach chun na hoibre

Cé go ndéanann líon mór Eastónach comaitéireacht rialta chun oibre san Fhionlainn, is beag duine acu atá ar an eolas faoin gcabhair ar féidir le Comhairleoir EURES a thabhairt dóibh i ndáil le hoibriú i dtír eile de chuid an LEE. Taistealaíonn an oiread sin daoine ar bhád farantóireachta Taillinn-Heilsincí gach maidin go dtugtar "Bád na nOibrithe" anois air – mar sin cá háit níos fearr do Chomhairleoirí EURES seimineár faisnéise a thionól.
 
D’eagraigh Comhairleoir EURES, Piret Ustav an t-imeacht ar bhord an MS Superstar ag deireadh mhí Lúnasa 2011, chun oibrithe a chur ar an eolas faoin tacaíocht atá ar fáil dóibh. “Cé go bhfuil seirbhís EURES inrochtana do chách, agus cé gur féidir le duine ar bith dul i gcomhairle le Comhairleoir EURES roimh conradh a shíniú le fostóir i dtír eile ag glacadh páirte i EURES, tá neart daoine fós nach n-aithníonn an gá le dul i gcomhairle le duine agus faisnéis a fháil faoi oibleagáidí agus cearta,” a deir Piret.
 
“Éiríonn an gá atá leis an bhfaisnéis seo soiléir nuair a thagann fadhb chun cinn: saincheisteanna cánachais, fadhbanna le conarthaí, nó sáruithe conartha ag ceachtar taobh. Tá an t-ábhar úd ríthábhachtach ach go háirithe má bhíonn fadhbanna leis an oifig chánach, toisc gur i bhfoirm airgid a dtagann na hiarmhairtí i leith easpa faisnéise ríthábhachtaí faoi chúrsaí cánachais agus is minic gur suntasach go maith na méideanna a bhíonn i gceist,” a bhagraíonn Piret.
 
Tionóladh an seisiún faisnéise maidin Luan agus fógraíodh ar an mbád é sna seachtainí roimh ré. Thug beirt chainteoir láithreoireachtaí: Kalev Liibert, ag ionadú Cumann Tógála na Fionlainne i Taillinn, agus Katrin Pops, ó Oifig Dhífhostaíochta na hEastóine. Bhí Piret agus Comhairleoir EURES comhalta dá chuid, Jelena Poleštšuk i láthair chun ceisteanna a fhreagairt i ndáil le hoibriú thar lear, agus d’fhreastail thart ar 50 duine ar an seisiún úd.
 
“Ba rí-dhearfach an aiseolais agus eagróimid seisiúin fhaisnéise chomhchosúla arís, toisc gur léir go bhfuil géarghá ag comaitéirí lena leithéid d’fheasacht,” a deir Piret mar fhocal scoir.

Léigh a thuilleadh:

Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhféilire imeachtaí EURES

« Ar Ais