Nuacht ar an tairseach

Céimeanna ríthábhachtacha do rathúlacht agallaimh

Comhghairdeas:a bhuíochas dod’ iarratas agus CV Europass a cuireadh le chéile go cúramach, tá agallamh faighte agat.Ach conas a chinnteoidh tú tairiscint poist as?
 
Is féidir gur post lánaimseartha ann féin a bhíonn i gceist le hobair a aimsiú, mar sin tá sé ríthábhachtach go mbainfeá a mhéid agus is féidir as nuair a tugtar cuireadh chun agallaimh duit. “Is féidir leis na sonraí is lú a bheith cinntitheach,” a deir André Atalaia Samouco, Comhairleoir EURES sa Phortaingéil. “An rud a deirimid, an slí ina ndeirimid é, conas mar a ndeirimid é, ár gcuid iompair. Is féidir achoimre a dhéanamh ar mo chuid comhairle i líon beag focal: ionracas agus barántúlacht.”
 
Tá ullmhúchán ríthábhachtach
 
Déan do chuid taighde. Is ea is mó atá ar eolas agat faoin gcuideachta agus faoin tionscal, is ea is compordaí a bheidh tú. Tabhair cuairt ar a láithreán gréasáin agus féach ar ghearrthóga preasa le haghaidh scéalta nuachta.
Míníonn André: “Má tá iarratas á dhéanamh agat ar ról tráchtála, mar shampla, tá sé tábhachtach go mbeadh roinnt smaointe bunúsacha agat faoin margadh agus na hathruithe atá ag titim amach ann.”
An chéad rud eile, cleachtaigh do chuid freagraí – le cara nó ball teaghlaigh agus amach os ard más féidir. B’fhéidir nach mbeadh a fhios agat go cinnte cad iad na ceisteanna a thiocfaidh suas, ach is féidir leat roinnt freagraí a ullmhú fút féin agus do chuid spriocanna. Beartaigh cén fáth gur tusa an duine is fearr don phost agus bí muiníneach faoin mbarúil seo a chur i láthair.
 
Bí fuaraigeanta
 
Lá an agallaimh, gléas go hinnealta ach compordach agus tabhair neart ama duit féin láthair an agallaimh a bhaint amach. Déan iarracht do shuaimhneas a ghlacadh agus cuimhnigh go bhfuil suim ag an gcuideachta tú a earcú: ní bheidís tar éis iarraidh ort bualadh leo murach sin.
 
Meabhraigh freisin gur próiseas déthreo é agallamh: is féidir leis na ceisteanna a chuireann tusa a bheith chomh tábhachtach céanna leo siúd a thugann tú freagra orthu. Bíodh ceisteanna ullamh agat roimh ré, ach freagair nithe a pléitear ar an lá freisin.
 
Bíonn éagsúlacht próiseas ó thír go tír; mar shampla, sa Phortaingéil, níor cheart go mhairfeadh agallamh os cionn 45 nóiméad riamh, agus cé go nglactar le litreacha molta mar bhuntáiste, ní gnáthchleachtas sa Phortaingéil é teistiméireachtaí a chros-seiceáil. Soláthraíonn an leabhrán Cloisfidh Tú Uainn roinnt chomhairle níos mionsonraí ar agallaimh i ngach ceann de thíortha EURES.
 
Mar fhocal scoir, deir André: “Ní meabhrú focal nó aithriseoireacht atá i gceist le hullmhúchán agallaimh, ach machnamh ionraic ar na buntáistí a d’fhéadfadh fostóir a fháil ónár gcuid oibre agus dícheallachta. Léiríonn mo chuid taithí féin gur fiú go mór a léiriú go bhfuil scileanna agus luachanna againn; go n-iompraímid ar bhealach a rachaidh chun leasa an fhostóra trí sinn a fhostú.
 
Léigh a thuilleadh:
 
 
 
Íoslódáil Cloisfidh Tú Uainn

« Ar Ais