Nuacht ar an tairseach

Spéis mhór i seirbhísí EURES i measc lucht cuardaigh fostaíochta na Gréige

Thug thart ar 6 000 duine den lucht cuardaigh fostaíochta cuairt ar an bhFóram Fostaíochta i Thessaloniki, sa Ghréig, i nDeireadh Fómhair 2011. Bhí Comhairleoirí EURES ó Phoblacht na Seice, ón nGearmáin, ón Iodáil, ón Iorua, ón tSualainn agus ón Ríocht Aontaithe, in éineacht le seirbhísí fostaíochta poiblí na Gréige (PES), ar fáil chun comhairle a thabhairt. Rinne os cionn 30 fostóir agallaimh agus bhailigh siad CVanna ó iarrthóirí féideartha.
 
 
“Is altra naíolainne mé agus theastaigh uaim bogadh go dtí an RA le fada an lá. Agus mé ag breathnú ar thairseach EURES tháinig mé ar 15 folúntas sa RA. Sheol mé mo CV chucu go léir agus thug dhá cheann acu freagra dearfach orm! Mar sin táim anseo chun faisnéis a fháil faoi dhálaí maireachtála agus oibre sa RA,” a deir Afrodite Tsangada, duine den lucht cuardaigh fostaíochta ó Thessaloniki, ag tabhairt cuairte ar sheastán RA de chuid EURES.
 
Léirigh lucht cuardaigh fostaíochta a d’fhreastail ar an bhFóram spéis ar leith i EURES agus sna seirbhísí a sholáthraíonn sí chun cabhrú le daoine post a fháil i dtír Eorpach eile. Bhí na Comhairleoirí EURES a bhí i láthair an-tógtha le cáilíochtaí na n-iarrthóirí. “Bhuail mé le roinnt den lucht cuardaigh fostaíochta ní hamháin a bhí ardoilte ach a bhí tosaithe ag foghlaim na Sualainnise cheana féin,” a deir Dimitrios Skyfacos, Bainisteoir Tionscadail le EURES sa tSualainn. 
 
Duine dá leithéid den lucht cuardaigh fostaíochta ba ea Kostas Simou, ó Thessaloniki. Is teicneoir TF é agus tá Sualainnis líofa aige. “Chríochnaigh mé mo chuid staidéir bliain ó shin agus nílim in ann post a fháil im’ earnáil anseo. Tá sé beartaithe agam mo chuardach a leathnú agus táim tosaithe ag lorg post ar an gCríoch Lochlann,” a mhíníonn Kostas. 
 
Agus bhí go leor fíorbhuntáistí ann do lucht cuardaigh fostaíochta na Gréige a tháinig chun cainte le Comhairleoirí EURES agus iad ag an bhFóram. “Tá méadú faoi dhó agus os a chionn tagtha ar spéis in obair a fháil i gcodanna eile den Eoraip, agus ní de bharr na géarchéime reatha amháin. Le 15 bliain anuas ní raibh margadh saothair na Gréige in ann ach thart ar 30% de chéimithe nuacháilithe a fhostú. Trí EURES féadfaidh na céimithe sin teacht ar mhargadh saothair na hEorpa,” a deir Elias Kikilias, Ceann an PES sa Ghréig.
 
Is é an Fóram Fostaíochta an dara ceann dá leithéid sa Ghréig, tionóladh an chéad cheann san Aithin i mBealtaine 2011. “B’ionann an dá Fhóram agus an chéad uair riamh gur eagraigh an PES aonach fostaíochta in éineacht le EURES. Is léiriú é ar ré nua ina mbeifear níos réamhghníomhaí sna seirbhísí a thairgtear ar shaoránaigh,” a chríochnaíonn Katerina Flaka, Bainisteoir EURES sa Ghréig.
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh a thuilleadh faisnéise faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Soghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Cuardaigh fostaithe oilte i mBunachar Sonraí CV EURES
 

« Ar Ais