Nuacht ar an tairseach

Lá fostaíochta na Cipire: éachtaint nua ar théama traidisiúnta

I mí Dheireadh Fómhair chonacthas tús á chur le sraith nua laethanta fostaíochta ag gabháil trí chathracha na hEorpa.D’oscail EURES na Cipire dhá imeacht dá leithéid i mbliana.Ach bhí éachtaint nua á thabhairt ar imeachtaí traidisiúnta.
 
Ar an iomlán bhí 200 duine, cuid mhaith díobh arbh céimithe úrnua iad, i láthair faoi ghrian an fhómhair chun freastal ar dhá ócáid ar leith – ceann acu i Nicosia ar 24 Deireadh Fómhair agus an ceann eile i Limassol ar 16 Deireadh Fómhair. Ar bhonn éagsúil ó bhlianta eile, thug imeachtaí na bliana seo dhá thionscnamh de chuid an AE le chéile – Lá Fostaíochta Eorpach agus ócáid fhiontraíochta agus Youth@Work.
 
Mar chuid den dá imeacht bhí an chéad seisiún inar tugadh cur i láthair ar conas mar a oibríonn EURES, mar aon le sraith iomlán faisnéise faoi thionscnaimh AE ag spreagadh na soghluaisteachta San iarnóin iompaíodh an fócas chuig Youth@Work (feachtas chun teagmháil a spreagadh idir dhaoine óga agus ghnóthaí beaga) agus fiontraíocht.
 
Sholáthair an seisiún seo a oiread comhairle praiticiúil agus ab fhéidir ar conas tosú i mbun gnó; conas plean gnó a chur le chéile; agus conas a d’fhéadfadh daoine óga a gcuid smaointe a mhaoiniú trí mheán scéimeanna micreamhaoinithe. Bhí faisnéis á sholáthar freisin faoin gclár Erasmus d’Fhiontraithe Óga, dóibh siúd ar theastaigh uathu leas a bhaint as socrúchán le fiontraí bunaithe i dtír eile san Eoraip. Buaicphointe an imeachta, áfach, ba ea roinnt óráidí spreagúla tugtha ag gúrúnna tionscail.
 
“Ba mhór an rath a bhí leis an sraith óráidí spreagúla ó lucht gnó bunaithe ag labhairt faoina gcuid eispéireas féin,” a mhaíonn Antonis Kafouros, Bainisteoir EURES sa Chipir. “Bhí sé seo ar an gcéad uair a bhaineamar triail as rud éigin dá leithéid seo.” 
 
“Ba fhíor-rathúil ar fad an dá imeacht seo. Bhí go leor spéise sa chomhairle fhiontraíochta mar sin leanfaimid ar aghaidh leis an smaoineamh seo. Bhí an oiread sin ráiteas dearfach againn ó rannpháirtithe agus ón Aireacht Saothair agus Árachais Sóisialta araon. Is cinnte go ndéanfaimid arís é,” a deir Antonis dóchasach mar fhocal scoir.
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh a thuilleadh faisnéise faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Soghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Cuardaigh le haghaidh fostaithe oilte i mBunachar Sonraí CV EURES
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí
 

« Ar Ais