Nuacht ar an tairseach

Lá fostaíochta Eorpach rathúil in Ancóna

Tá an Eoraip ag feitheamh leat.Cuireadh an teachtaireacht sin in iúl do mhic léinn, do chéimithe óga, do thaighdeoirí agus d’ollaimh sa Università Politecnica delle Marche in Ancona, san Iodáil, nuair a d’eagraigh EURES - in éineacht leis an Ollscoil, an Centro Alti Studi Europei, agus ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh san Iodáil – lá fostaíochta Eorpach sa cheantar.
  
“Ba é seo an chéad uair a d’eagraíomar imeacht dá leithéid i réigiún Ancóna agus d’eirigh thar barr leis. Tháinig os cionn 1 000 cuairteoir, i bhfad níos mó ná mar a bhíomar ag súil leis agus ní rabhamar in ann deireadh a chur leis an imeacht in am de bharr go raibh scuainí móra fada fós ag na seastáin,” a deir Graziella Massi, Comhairleoir EURES in Ancóna agus duine acu sin a bhí freagrach as an lá fostaíochta a eagrú.
 
Ag féachaint do phróifílí na gcuairteoirí a d’fhreastail ar an lá fostaíochta, dhírigh an t-imeacht ar leigheas, innealtóireacht, teicneolaíocht faisnéise (TF) agus airgeadas. Bhí Comhairleoirí EURES ón mBeilg, ón Danmhairg, ón Fhrainc, ón nGearmáin, ó Lucsamburg agus ón Ríocht Aontaithe rannpháirteach ann. I gcaitheamh an lae rinne na comhairleoirí cur i láthair ar a seal faoi mhaireachtáil agus oibriú ina gcuid tíortha faoi seach. Bhí both tiomanta ag gach comhairleoir freisin inar bhuail siad le mic léinn agus le céimithe, a raibh an deis acu ansin ceisteanna sonracha a chur faoina ngairmeacha.
 
Ceann de na príomh-tharraingtí i rith an lae ba ea gur chuir Strathmore/Southend Care, teach cónaithe agus altranais do dhaoine scothaosta in Essex, sa Ríocht Aontaithe, a gcuid deiseanna intéirneachta agus tairiscintí poist sa réimse altranais i láthair, a bhí dírithe ar mhic léinn agus ar chéimithe óga. “Bhuail mé le ceathrar altra ar a laghad a bhain céim amach le déanaí ar mhian liom a fhostú dár dtithe altranais. Gheall roinnt daoine eile go gcuirfidís in iúl dom é nuair a bheidh a gcéim bainte amach acu,” a deir Christine Tyrrell, bainisteoir oibríochtaí ag Strathmore/Southend Care.
 
“Chuir freagra na mac léinn iontas ar na rannpháirtithe go léir agus tá sé an-dóchúil go n-eagróimid imeacht comhchosúil an bhliain seo chugainn,” a deir Graziella mar fhocal scoir.
 
Léigh a thuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
 
 
Cuardaigh fostaithe oilte i mBunachar Sonraí CV EURES
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí

« Ar Ais