Nuacht ar an tairseach

Comhpháirtíocht dhearfach: soghluaisteacht oibrithe idir an Ungáir agus an Ostair

Faoi láthair, tá líon mór Ungárach ag triall ar an Ostair ag lorg oibre ó tharla srianta sealadacha mhargadh an tsaothair a tugadh isteach le méadú an AE sa bhliain 2004 a bheith tarraingthe siar.   
 
Nuair a chuaigh Poblacht na Seice, an Eastóin, an Laitvia, an Liotuáin, an Ungáir, an Pholainn, an tSlóivéin, agus an tSlóvaic isteach san AE i mBealtaine na bliana 2004 cuireadh roinnt srianta sealadacha i bhfeidhm ar shaoirse gluaiseachta, chun an t-athrú go dtí lán-soghluaisteacht oibrithe a éascú.
 
Tarraingíodh siar na srianta go hiomlán i mBealtaine na bliana 2011 agus tá lánsaoirse ag saoránaigh na dtíortha anois maireachtáil agus a bheith ag obair in aon cheann de Bhallstáit an AE. De réir sonraí ó sheirbhís fostaíochta poiblí na hOstaire (PES), i Lúnasa 2011 ba 39 509 líon na n-oibrithe imirceacha a bhí ag teacht as an Ungáir go dtí an Ostair – ardú 11 519 nó 41 % ar fhigiúirí na bliana 2010. Bhí an treocht mhéadaitheach seo follasach go dtí seo i mbliana, 2011.
 
Tugann an tOllamh Herbert Brücker, saineolaí ar an imirce san Institiúid um Mhargadh an tSaothair agus Taighde Fostaíochta (IAB) i Nurnberg an méid seo dá aire “tríd is tríd is léir go bhfuil ag éirí go maith le saorghluaiseacht oibrithe san AE mar go bhfuil ardú ar tháirgeacht oibrithe, go bhfuil glansochair ann don stát leasa shóisialaigh agus go bhfuil níos mó saoirse ag daoine.”
 
De réir mar a deir Helmut Gerl, Bainisteoir sealadach EURES in AMS Österreich is “‘tír ar a bealach isteach’, go bunúsach, í an Ostair. Is é an bhrí atá leis sin go bhfaigheann lucht cuardaigh fostaíochta ón Ungáir, a mbíonn sé i gceist acu dul ag obair san Ostair, an buneolas go príomha ó PES na hUngáire. Bíonn an deis acu freisin comhairle i dtaobh coinníollacha maireachtála agus oibre a fháil ón gcomhpháirtíocht EURES-T Pannonia.**”
 
Féadfaidh lucht cuardaigh fostaíochta as na hocht mballstát nua an tacaíocht riachtanach a fháil anois chun a roghanna fostaíochta in aon cheann de Bhallstáit an AE a fhiosrú trí bhíthin líonra EURES agus trí bhíthin na gcomhpháirtíochtaí trasteorann amhail an chomhpháirtíocht EURES-T Pannonia atá idir an Ostair agus an Ungáir.
 
 
Léigh tuilleadh:
 
 
Faigh tuilleadh eolais i dtaobh coinníollacha oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar EURES an Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Cuardaigh fostaithe oilte anseo Bunachar Sonraí CV EURES
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh do na fostóirí
 
** Comhpháirtíocht trasteorann idir an Ostair agus an Ungáir is ea an Chomhpháirtíocht EURES-T Pannonia. Faoi láthair is ann do bhreis is 20 comhpháirtíocht trasteorann de chuid EURES, tá siad scaipthe go geografach ar fud na hEorpa agus tá os cionn 13 tír rannpháirteach. Má tá tuilleadh eolais uait, téigh chuig suíomh gréasáin EURES.

« Ar Ais