Nuacht ar an tairseach

“An bogadh go hÉirinn, cinneadh nach bhfuil puinn aiféala orm faoi”

Nuair a bhuail an fonn fánaíochta an Gréagach Christos Mouzeviris agus nuair a thosaigh sé ag smaoineamh ar bhualadh faoin saol chuaigh sé i dteagmháil le EURES le go bhfaigheadh sé cúnamh le fostaíocht a fháil i dtír eile san Eoraip. Taobh istigh de mhí bhí sé in Éirinn rud a bhí lena shaol a athrú ó bhonn.
 
I dTeasaloinicé na Gréige a d’fhás Christos suas, rinne sé staidéar ar an turasóireacht agus tar éis dó an chéim a bheith bainte amach aige thosaigh sé ag obair i dtionscal na n-óstán. Tharla sé de bharr a chuid oibre gur tháinig sé trasna ar náisiúnaigh eile agus mhúscail sé sin spéis ann tuilleadh a fhoghlaim faoi thíortha eile. Ba ghearr nach raibh sé in ann suaimhneas a dhéanamh agus níorbh fhada go raibh smaointe i dtaobh na gcnoc i bhfad uaidh, dul i dtaithí ar chultúir nua agus bualadh le daoine eile ag déanamh meadhráin dó. B’shin an uair a fuair sé amach faoi EURES.
 
“Chuala duine de mo chairde faoi EURES agus mhol sé dom dul i dteagmháil leis an gComhairleoir áitiúil de chuid EURES, rud a rinne mé,” arsa Christos. “Chuaigh mé isteach ar shuíomh gréasáin EURES agus b’údar spreagtha dom é nuair a léigh mé na scéalta a bhí ag daoine eile a bhí tar éis bogadh go tír eile san AE. Rinne mé suas m’intinn gurbh é sin a bhí uaimse.”
 
Níor lig Christos don fhéar fás faoina chosa mar rinne sé teagmháil leis an gComhairleoir áitiúil de chuid EURES le comhairle a fháil. “Rinne mé coinne agus nuair a fuair mé é chuir mé in iúl na scileanna teanga agus na cáilíochtaí a bhí agam agus an cineál fostaíochta a bhí á lorg agam. Dhá lá ina dhiaidh sin sheol mé isteach CV i mBéarla, agus sheol an Comhairleoir láithreach é le facs chuig Cónaidhm na nÓstán Éireannach. Seachtain ina dhiaidh sin fuair mé glaoch ó óstán i gContae Chill Mhantáin in Éirinn ag lorg agallaimh. Bhí post agam taobh istigh de mhí.”
 
“Ní chreidfeá cé chomh sciobtha is a thit rudaí ina chéile. Phacáil mé mo mhálaí, bhailigh mé liom agus b’shin sin. Níl aon chaitheamh ina dhiaidh orm. Tharla an méid sin i 2004 agus féach go bhfuil mé anseo fós. Eachtra sé mhí a cheap mise a bheadh ann ach tá post buan agam anois,” ar seisean.
 
“Cinnte réitigh EURES an bealach domsa leis an gcéad phost seo a fháil. Ní bheadh tuairim agam cá dtosóinn, ach bhí na teagmhálacha go léir ag an gComhairleoir roimh ré rud a chuir ar mo chumas dul i dteagmháil le daoine. Chuir sin dlús faoin bpróiseas go léir.”
 
B’shin seacht mbliana ó shin agus tá Christos socraithe síos go breá ar Oileán Iathghlas Éireann. Tá a theach féin aige, tá post buan aige san earnáil phoiblí agus tá sé i mbun staidéir anois le bheith ina iriseoir.
 
 
 
Léigh tuilleadh:
Sa bhliain 2011, bhuaigh Christos an comórtas “tellusyourstory” a bhí eagraithe ag an gCoimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus Uachtaránacht na Polainne ar an gComhairle faoi chuimsiú chreat Fhóram an Mhargaidh Aonair. Tuilleadh eolais le fáil ar:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta anseo Féilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh eolais i dtaobh coinníollacha oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar EURES an Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 

« Ar Ais