Nuacht ar an tairseach

Conas do scileanna teanga a mheas nuair atá iarratas á dhéanamh ar phost

An raibh tú riamh ag cuardach poist agus d’aithin tú go bhfuil sé ródhoiléir cur síos a dhéanamh ar leibhéal do chuid teangacha iasachta mar “idirmheánach” nó “ard”?Anois cabhróidh uirlis nua leat measúnú níos fearr a dhéanamh ar do leibhéal teanga agus mar sin cur le do chuid deiseanna fostaíochta.
 
Tá tagairt mhéadaitheach á déanamh anois ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (CEFR) mar uirlis éifeachtach chun inniúlacht teanga a mheas. Tacaíonn EURES le húsáid CVanna de chuid Europass agus is cuid chomhtháite de shraith uirlisí Europass é an CEFR.
 
“Inár ré domhanda ina bhfuil cumarsáid agus soghluaisteacht idirnáisiúnta á méadú, níl aon amhras ach gur buntáiste ghairme iad scileanna teanga. Tríothu sin a léiriú ina gcuid CVanna, ar bhealach atá soiléir agus inchomparáide ar bhonn idirnáisiúnta, is cinnte gur féidir le lucht cuardaigh fostaíochta cur lena ndeiseanna fostaíochta”, a shonraíonn Pedro Chaves ón gCoimisiún Eorpach.
 
Tá an CEFR éasca le húsáid, áirítear sé leibhéal tagartha um chumas teanga ó A1 (Briseadh tríd) go C2 (Máistreacht) ann agus feidhmíonn sé mar shamhail ar féidir a úsáid i ndáil le teangacha uile na hEorpa. Feabhsaítear an creat féinmheasúnaithe trí thuairisceoirí simplí, inrochtana, léiritheacha a úsáid sa bhformáid “is féidir”, mar shampla “Is féidir liom an chuid is mó de chláir teilifíse faoin nuacht agus faoi chúrsaí reatha a thuiscint”. “Soláthraíonn an CEFR tábla ar féidir a úsáid chun cur síos a dhéanamh ar inniúlachtaí teanga de réir na gcritéar coiteann a nglactar leo ar fud na hEorpa ”, a deir Pedro Chaves.
 
Léiríonn Waldemar Martyniuk, Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Ionad Eorpach na Nuatheangacha, gurb ionann cur chuige praiticiúil na huirlise measúnaithe teanga agus uirlis sárluachmhar do lucht cuardaigh fostaíochta agus d’fhostóirí araon. “Nuair a fhostaíonn tú daoine, caithfidh go mbeadh a fhios agat cad go díreach atá siad in ann a dhéanamh. Is minic a bhíonn an cur síos a dhéantar doiléir. Ceadaíonn na tuairisceoirí sa CEFR d'fhostóirí próifíl níos cruinne a bhunú d'fhostaí féideartha.”
 
 
 
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
Faigh a thuilleadh faisnéise faoi uirlisí agus ionstraimí gaolmhara á dtairiscint ag Comhairle na hEorpa
 
Faigh a thuilleadh faisnéise faoi Ionad Eorpach na Nuatheangacha
 
Cuir do CV Europass féin le chéile
 
 
Faigh a thuilleadh faisnéise faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Soghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Cuardaigh fostaithe oilte i mBunachar Sonraí CV EURES
 

« Ar Ais