Nuacht ar an tairseach

Meallann Laethanta Fostaíochta Eorpacha na Bruiséile na sluaite daoine

Samhlaigh a bheith ábalta freastal ar imeacht inar féidir bualadh le agus labhairt duine le duine leis an mbainisteoir AD a d’fhéadfadh do phost idéalach a thabhairt duit – sin é go díreach a bhí na mílte lucht cuardaigh fostaíochta feifeacha in ann a dhéanamh ag imeacht de chuid na Laethanta Fostaíochta Eorpacha le déanaí sa Bhruiséil. 
 
Tionóladh an cúigiú eagrán de Laethanta Fostaíochta Eorpacha na Bruiséile, a eagraíodh i gcomhpháirt leis an gCoimisiún Eorpach agus le EURES, ar an Satharn 1 Deireadh Fómhair sa Bhruiséil, an Bheilg agus d’fhreastail an Banphrionsa Mathilde ón mBeilg ar an imeacht. Tháinig lucht cuardaigh fostaíochta agus fostóirí ó mhórthimpeall an AE le chéile i bhfoirgneamh Berlaymont an Choimisiúin.
 
Bhí níos mó ná 10 000 iarrthóir cláraithe ó 38 tír éagsúil, agus 50 de na fostóirí is mó i láthair ann. Le raidhse de sheisiúin fhaisnéise agus chóitseála nuálaíochta á reáchtáil ann, bhí rud éigin le tairiscint ag na Laethanta Fostaíochta do chách. Le níos mó ná 1 000 post á dtairiscint go díreach, bheartaigh roinnt daoine díriú ar agallaimh fad is a bhain daoine eile tairbhe as Sráidbhaile EURES nó as an roinn "Cruthaigh do phost féin" ag an imeacht.
 
Bhí níos mó ná 20 seastán i Sráidbhaile EURES agus bhí comhairleoirí ó thíortha EURES ar fáil chun comhairliúcháin a sholáthar. Reáchtáil saineolaithe de chuid EURES seimineáir spéisiúla agus faisnéiseacha i gcaitheamh an lae ar ábhair cosúil le “Ag fágáil chun dul thar lear, an bhfuilim ullmhaithe?” agus fógraíodh os cionn 1.2 milliún post beo ar thairseach EURES.
 
Chuimsigh an roinn “Cruthaigh do phost féin” seisiúin idirghníomhacha agus deis chun labhairt go díreach le hionadaithe a bhí ag tacú le agus ag cur fiontraíochta Eorpaí chun cinn, lena n-áirítear Ja-Ye agus microStart, mar aon le tionscaimh Eorpacha ghaolmhara, lena n-áirítear Erasmus d'Fhiontraithe Óga. Tionóladh comhdhálacha i gcaitheamh an lae, agus bhí sé mar aidhm acu uile fiontraíocht don aos óg a chur chun cinn san AE.
 
I bpreasráiteas tar éis an imeachta, dúirt Coimisinéir an AE um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú, László Andor, “Táim muiníneach go gcabhróidh siad [na Laethanta Fostaíochta] le daoine post a fháil de bharr teagmhála dírí a bheith acu le hearcaitheoirí. Tá súil agam gur fíorchéim ar aghaidh a bheidh ann do go leor daoine aonair tabhairt faoina gcéad chéim ar dhréimire na fostaíochta.”
 
Léigh a thuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
 
Faigh a thuilleadh faisnéise faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Soghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Cuardaigh fostaithe oilte i mBunachar Sonraí CV EURES
 

« Ar Ais