Nuacht ar an tairseach

Faigheann Gréagach óg gairm thréitheach sa Chipir

Fuair Gréagach óg a bhí ina lucht cuardaigh fostaíochta cabhair ó Chomhairleoirí EURES chun éifeachtaí na géarchéime geilleagraí a shárú, trí athlonnú chun na Cipire le haghaidh oibre.       
 
Tar éis ceithre mhí de bheith ag déileáil le dífhostaíocht ina thír dhúchais an Ghréig, chuaigh Christos Stamatidis i dteagmháil lena ghníomhaireacht fostaíochta áitiúil le haghaidh cúnaimh. Cuireadh i dteagmháil le Comhairleoirí EURES é a mhol dó tairbhe a bhaint as Tairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile agus as a gcuid sainchomhairle siúd d'fhonn obair a fháil thar lear.
 
Ansin chuir Comhairleoir EURES, Dimitris Giannelis, agus comhaltaí eile d'fhoireann na Gréige leideanna agus cúnamh praiticiúil ar fáil, ag cabhrú chun tús a chur leis an gcuardach do Christos.
 
Fuair Christos post ar thairseach EURES ag obair mar mheicneoir sa Chipir laistigh de roinnt seachtainí agus réitigh EURES, i gcomhar lena fhostóir nua, a chuid fadhbanna cóiríochta tosaigh fiú.
 
 “Níor smaoinigh mé riamh ar an nGréig a fhágáil toisc nach bhfuil Béarla agam. Chuir Comhairleoirí EURES ina luí orm, áfach, post a lorg sa Chipir, áit ar féidir liom mo theanga féin a úsáid. Bhí an próiseas éasca agus bhí na gairmithe ag EURES thar a bheith cabhrach,” a mholann Christos.
 
Tá an Chipir ar an gcéad rogha mar cheann scríbe do lucht cuardaigh fostaíochta na Gréige a théann i dteagmháil le EURES, agus tá éileamh ollmhór ar scileanna teicniúla, agus orthu sin a bhaineann leis an tionscal turasóireachta.
 
Ní thagann deireadh le scéal Christos’ anseo áfach. Tar éis ocht mí, tairgeadh post nua air sa Chipir le dálaí agus ionchais ghairme feabhsaithe, agus ghlac sé leis. “Is cinnte gur thaispeáin EURES dom conas teacht timpeall ar an bhfadhb. Creidim go leanfaidh deiseanna nua ag teacht chun cinn. Tá sé i gceist agam fanacht sa Chipir sna blianta atá le teacht agus táim ag smaoineamh go dáiríre ar mo ghnólacht féin a thosú anseo. Tá an t-eolas agam chun a leithéid a dhéanamh anois,” a dhearbhaíonn sé.
 
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
 
Faigh a thuilleadh faisnéise faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Soghluaisteacht ó Phost go Chéile
 

« Ar Ais