Nuacht ar an tairseach

Dhá bhealach duit le tabhairt faoi thaithí a fháil ar an saol Eorpach

Más cuardaitheoir poist thú atá ag iarraidh dul i dtaithí ar an saol i dtíortha Eorpacha eile – más staidéar, oiliúint nó obair atá uait - tá neart scéimeanna ann le d’aghaidh. Tá dhá chlár faoi leith ann, Eurodyssée agus European Mobility, atá ag obair ar mhaithe le hintéirneachtaí, gairmoiliúint agus printíseachtaí san Eoraip a éascú.    
 
Clár malartaithe do dhaoine óga idir 18-30 bliain d’aois is ea Eurodyssée, atá á eagrú ag Comhairle Réigiúin na hEorpa. Is deis í an scéim ag iarratasóirí chun iad féin a fhorbairt go gairmiúil agus freisin go pearsanta agus ó thaobh cultúir de mar go bhfuil sraith de shocrúcháin intéirneachta/oiliúna ó thrí mhí go seacht mí á dtairiscint thar lear.
 
Is scéim í nach gcaillfidh aon duine léi faoi mar a mhíníonn Diane Carvalho as Ardrúnaíocht Eurodyssée: “Cuireann sí ar chumas daoine óga cur lena bhfuil ar eolas acu ach cuidíonn sí lena bhforbairt phearsanta féin freisin mar go bhfaigheann siad taithí nua ghairmiúil agus chultúrtha. Téann a scileanna agus a smaointe chun tairbhe na gcuideachtaí a mbíonn deiseanna oiliúna á dtairiscint acu, agus chun tairbhe na réigiún fála agus a réigiún féin mar gheall ar an eolas breise agus an mhuinín a bhíonn acu nuair a fhilleann siad.”
 
Ní fhéadfar an scéim mhalartaithe a chur i bhfeidhm ach amháin sna réigiúin atá cláraithe ach deir Diane go bhfuil réigiúin nua ag tabhairt faoin gclárú.
 
Scéal ratha a bhí i scéal an imscrúdaitheora seandálaíochta ón Iorua, Marit Johansson, a tháinig chuig oileánra na nAsór sa Phortaingéil trí bliana ó shin, a bhuíochas sin ar an gclár. Tá tráchtas dochtúireachta á chríochnú anois aici faoi Angra do Heroísmo sna hAsóir, Suíomh Oidhreachta Domhanda UNESCO, le scoláireacht atá aici ó ollscoileanna san Iorua agus sa tSualainn.
 
 
É níos éasca déileáil leis an gconradh ar an suíomh gréasáin
Cabhraíonn European Mobility, cuid de chlár Leonardo da Vinci an Choimisiúin Eorpaigh le daoine, le cuideachtaí agus le hinstitiúidí oideachais comhaontuithe saincheaptha a chur i dtoll a chéile don ghairmoiliúint lánaimseartha agus do phrintíseachtaí. Is féidir leis an bpróiseas ar líne, nach bhfuil ach cúig chéim ann, conradh a chur le chéile a chomhlíonann an dlí i dtír dhúchais an mhic léinn nó an phrintísigh agus sa spriocthír.
 
Cumhdaítear réimsí lena n-áirítear coinníollacha oibre, teagasc, cóiríocht, pá, dliteanas sóisialta agus gairmiúil agus monatóireacht sna comhaontuithe. Tá 21 tír páirteach sa scéim faoi láthair agus táthar tar éis breis is 2 000 comhaontú a chruthú tríd an suíomh gréasáin.

 
Léigh tuilleadh:
 
Le tuilleadh eolais a fháil téigh go dtí suíomh gréasáin Eurodyssée.
 
 
 
Úsáid Customizer chun do chomhaontú saincheaptha a chruthú.

« Ar Ais